|             |Print Print
International site

Úpravňa vody pre plynovú turbínu s kombinovaným cyklom

Reference ID: 109980
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda, Voda pre centrálny vykurovací systém

Spoločnosť EUROWATER dodala úpravňu vody pre najväčšiu poľskú plynovú turbínu s kombinovaným cyklom s generovaným výkonom 400 MVe a 240 MWt, ktorá sa nachádza v meste Stalowa Wola.

Tento projekt je jedným z prvých elektrárenských projektov v Poľsku s najmodernejšou veľkou turbínou poháňanou plynom s kombinovaným cyklom a súčasťou poľskej snahy o zníženie závislosti na uhoľných elektrárňach. 

Úpravňa vody je navrhnutá a vybudovaná za účelom výroby doplnkovej vody pre vysokotlakové kotly a tiež napájacej vody pre sieť diaľkového vykurovania.

Zdrojom vody je rieka. Prvým stupňom úpravy je koagulácia a flokulácia nasledovaná pieskovou filtráciou. Na čiastočnú demineralizáciu je ďalej využitá jednotka EDR (reverzná elektrodialýza).

Voda sa potom upravuje membránovou filtráciou na dvojstupňovej jednotke reverznej osmózy. Predúpravu predstavuje dávkovanie antiscalantu. NaOH sa dávkuje medzi prvý a druhý stupeň na vyviazanie CO2. Nakoniec sa voda dočisťuje na zariadení EDI, čím sa získa ultra čistá voda.

K úpravni bol navyše dodaný plnoautomatický CIP systém za účelom jednoduchého čistenia membrán RO v prípade potreby. Úpravňu možno vďaka RO čerpadlám s frekvenčným meničom prevádzkovať s variabilným výstupným výkonom.

Technické údaje

  • Kremík: < 3 ppb (limit 20 ppb)
  • TOC: < 10 ppb (limit 100 ppb)
  • Prietok: 3 x 25 m³/h

Zariadenia v technológii

  • Dávkovanie antiscalanu
  • Dvojstupňová reverná osmóza, 3 x DPRO C4-28/20
  • Jednotka elektrodeionizácie, 3 x EDI 4 x 5000e
  • Automatická jednotka CIP