|             |Print Print
International site

Úpravňa vody pre chladiaci systém pri výrobe káblov

Reference ID: 112954
Priemysel: Elektrotechnický priemysel, Spracovateľský priemysel
Aplikácia: Chladiaca voda

Svetový líder v odvetví výroby káblov a systémov pre telekomunikácie (prenos hlasu, videa a dát) a energetiku (špeciálne prenosové podzemné a podmorské káble) s pôsobiskom na Východnom Slovensku rozširuje svoje existujúce výrobné kapacity do svojho nového závodu v novovznikajúcom priemyselnom parku.
Výrobný proces nanášania špeciálnych izolácií káblov vyžaduje na chladenie čistú vodu s vlastnosťami presne podľa požiadaviek zákazníka. V prípade poruchy RO zariadenia sa v automatickom režime aktivuje bezpečnostný obtokový ventil. Tým sa umožní nepretržitá prevádzka výroby zákazníka do príchodu servisného technika na odstránenie poruchy.

Technické údaje

 • Prietok: 5 m³/h
 • pH hodnota: 6 - 8
 • Celková tvrdosť: 3 - 4 °N
 • Vodivosť: cca 70 µS/cm

Zariadenia v technológii

 • Ochranný mechanický filter, 2x BigBlue 20", 20 µm
 • Filter s aktívnym uhlím ACH901 s riadiacin panelom SE10
 • Dávkovací systém na antiscalant DDA
 • Filtre na jemnú mechanickú filtráciu pred RO, 4x BigBlue 20", 5 + 1 µm
 • Reverzná osmóza B2-12 s riadiacim panelom SE30
 • By-pass ventil technológie v automatickom režime aktivácie havarijného stavu
 • Centrálny elektrorozvádzač