|             |Print Print
International site

Úpravňa vody najvyššej kvality pre chladenie lopatiek vysokotlakovej turbíny

Reference ID: 048590
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Chladiaca voda

V rámci výstavby špičkovej elektrárne, pri ktorých je potrebné začať vyrábať elektrickú energiu do 15 minút od vzniku požiadavky, spoločnosť EUROWATER dodala a inštalovala komplexnú robustnú technológiu úpravy vody najvyššej kvality pre nástrek na lopatky vysokotlakovej turbíny. Technológia pozostáva zo stupňa dechlorácie na aktívnom uhlí, zmäkčenia, membránovej demineralizácie a dočistenia na automatických MIXED-BED filtroch. Súčasťou technológie je aj kompletné chemické hospodárstvo a neutralizácia regeneračných vôd. Vzhľadom na lokalizáciu elektrárne nebolo možné napojenie na verejnú kanalizáciu a preto sú všetky odpadné vody akumulované vo veľkej podzemnej nádrži z ktorej sú následne odvážané cisternami.

Technické údaje

 • Prietok demineralizovanej vody: 30 m³/h

Kvalita surovej vody – mestská pitná

 • Celková tvrdosť: 3 °N
 • SiO2: 7.7 mg/l
 • Vodivosť: 162 μS/cm

Upravená voda

 • SiO2: 0.02 mg/l
 • Vodivosť: 0.08 μS/cm

Zariadenia v technológii

 • Filter s aktívnym uhlím ACTFB20 x 2
 • Zmäkčovač STFA14 x 2
 • BrineMaker BM2000 s riadiacim panelom SE10
 • Mechanický vstupný filter 2x AF 15x30“
 • Reverzná osmóza 2x RO C3-15 s riadiacim panelom SE30
 • Zásobník s objemom 15 m3 vyrobený z polypropylénu
 • Dočisťovací demineralizátor MIXED-BED 2x MBA1800
 • Chemická a neutralizačné hospodárstvo
 • Lokálne riadiace panely SE20
 • Nadradený riadiaci systém Simatic S7