|             |Print Print
International site

Aplikácia

Produkt

Priemysel

Referencie EUROWATER:

Môžete tu nájsť široký výber realizovaných projektov a zariadení EUROWATER spolu s množstvom obrázkov a informácií. Nechajte sa inšpirovať funkciou a prostredím v ktorých fungujú naše zariadenia. Ak by ste chceli vedieť viac alebo mali otázky, kontaktujte prosím vaše miestne obchodné a servisné stredisko EUROWATER.

>Tu kliknite pre prechod na stránku kontaktov.

 

Reset
 • UV zariadenia ako hygienická bariéra v pitnej vode

  Dvanásť (12) UV dezinfekčných jednotiek bolo dodaných ako hygienická bariéra do vodární a do odľahlejších miest potrubnej rozvodnej siete pre centrálnu vodáreň VandCenter Syd, jednu z najväčších a najstarších prevádzok v Dánsku.

 • Procesná voda na výrobu zmrzliny

  Rud je vedúcou zmrzlinárskou spoločnosťou na Ukrajine a jej produkty sa exportujú do mnohých európskych krajín. Spoločnosť sa usiluje o neustále zlepšovanie výroby vo vzťahu k životnému prostrediu, pričom používanie vody predstavuje významnú časť. Rud potrebovala úpravňu vody na výrobu procesnej vody pre výrobu zmrzliny a taktiež vodu na oplachy...
 • Úprava vody pre výrobu špičkovej audio techniky

  Zákazník rozširuje výrobné kapacity moderných hliníkových skriniek audio zariadení a ich pohľadových prvkov v novej eloxovacej linke povrchovej úpravy. Za účelom dosiahnutia exkluzívneho vzhľadu a najvyššej kvality výrobkov sa používa na oplachy demineralizovaná voda vysokej čistoty.

 • Odželezovanie vody vo filtroch z nerezovej ocele

  Vodáreň bola rekonštruovaná s využitím nových a moderných zariadení na úpravu vody, ktorá obsahuje: 1. Tlakové filtre z nerezovej ocele; 2. Prevzdušňovacie zariadenie a zariadenie na preplach; 3. Monitorovací panel pre on-line meranie turbidity, kyslíka, pH a vodivosti; 4. Distribučný systém s frekvenčne ovládanými posilňovacími čerpadlami a 5. Pot...
 • Úpravňa vody pre plynovú turbínu s kombinovaným cyklom

  Spoločnosť EUROWATER dodala úpravňu vody pre najväčšiu poľskú plynovú turbínu s kombinovaným cyklom s generovaným výkonom 400 MVe a 240 MWt, ktorá sa nachádza v meste Stalowa Wola. Tento projekt je jedným z prvých elektrárenských projektov v Poľsku s najmodernejšou veľkou turbínou poháňanou plynom s kombinovaným cyklom a súčasťou poľskej snahy o...
 • Bezchemická úprava vody pre elektráreň

  Elektráreň Energie Steiermark v rakúskom Grazi vymenila ich jestvujúcu úpravňu na výrobu doplnkovej vody. Jedným z ich hlavných záujmov bolo vyhnúť sa používaniu chemikálií. Uplatnením dvojprechodovej reverznej osmózy, membránového odplynovača a dočistenia prostredníctvom elektrodeionizácie od EUROWATER, sa vyrába ultračistá voda veľmi vysokej kval...
 • Demineralizácia vody systémom UPCORE pre parný kotol a výrobu želatíny

  Vzhľadom na stále častejšie technické problémy so staršou technológiou úpravy vody na kotolni sa rozhodla spoločnosť vyrábajúca želatínu pre jej výmenu. Pri tomto druhu výroby je potrebná demineralizovaná voda a tiež para v potravinárskej kvalite.

 • Úprava vody pre kotol prostredníctvom demineralizácie UPCORE

  Úpravňa obsahuje demineralizátory UPCORE a dočisťovacie mixed-bed jednotky. Iónovýmenné demineralizátory sa regenerujú protiprúdne, čím sa optimalizuje spotreba regeneračných chemikálií. Zároveň počas regenerácie dochádza k ich samočisteniu, čo umožňuje prevádzku s dlhodobo nízkou stratou tlaku.

 • Dánske vodárne monitorujú kvalitu vody v režime on-line pre zaistenie vysokej spoľahlivosti dodávok

  Spoločnosť EUROWATER dodala úpravňu pre túto ultra modernú vodáreň. Využíva najnovšie technológie za účelom online meraní, prevzdušňovania a tlakovej filtrácie na zaistenie vysokej spoľahlivosti a bezpečnosti dodávok pitnej vody.

 • Pogumované pieskové filtre odolné voči morskej vode

  Spoločnosť EUROWATER dodala nové filtračné riešenie pre kombinovanú tepelnú elektráreň, Avedøre Power Station, ktorú vlastní DONG Energy A/S. Ako napájaciu vodu kotlov využíva elektráreň odsolenú vodu. Piesková filtrácia sa využíva na predúpravu vody pred odsoľovacou časťou úpravne.

 • Úprava vody pre výrobu cukru

  Spoločnosť EUROWATER dodala úpravňu vody pre cukrovar na Ukraine, ktorý rekonštruoval svoju starú výrobnú technológiu. Došlo aj k výmene parnej turbíny za novú. Dodané bolo kompletné, nové riešenie na výrobu ultra čistej vody. Surová voda pochádza z 3 studní v závode a upravuje sa v nasledovných stupňoch: 1. odstraňovanie železa; 2. zmäkčovanie; 3....
 • Voda pre vysokotlakové kotly s parnou turbínou

  EC Gliwice je strategický, miestny dodávateľ energie do siete diaľkového vykurovania pre priemyselné a verejné budovy s výkonom 67 MWt. SFW Energia potrebovala rozšíriť výkon generátora energie. Inštaláciou parnej turbíny vznikla požiadavka na použitie vody v súlade so štandardmi PN-EN 12952-10 a PN-EN 12952-12. Úpravňa vody je navrhnutá a vy...
 • Vodáreň v Handrup Bakker

  Spoločnosť EUROWATER dodala kompletnú úpravňu vody pre túto vodáreň. Architektonicky navrhnutá vodáreň bola konštruovaná a vybudovaná za účelom splnenia požiadaviek miestneho plánu rozvoja a súčasne s prihliadnutím k ochrane prírody v rámci jedinečného okolitého prostredia.

 • Vodu šetriaca úpravňa pre kotolňu

  Návrh, výroba, dodávka a inštalácia úpravne vody pre kotolňu. Zákazníkom je známa spoločnosť pôsobiaca v priemysle výroby a spracovania plastov.

 • Odželezovanie, zmäkčovanie a membránová filtrácia v potravinárskom priemysle

  Zákazník dvojnásobne zvýšil výrobnú kapacitu, čo znamenalo i potrebu rozšírenia úpravne vody. Preto spoločnosť SILHORKO-EUROWATER inštalovala dva odželezovacie filtre nasledované duplexným zmäkčovačom na úpravu vody s nominálnym prietokom 100 m3/h.

 • Riešenie s krátkym dodacím termínom pre výrobu napájacej vody vysokotlakového parného systému

  Spoločnosť EUROWATER dodala pre cukrovarnícku spoločnosť Nordic Sugar kompletnú a spoľahlivú úpravňu vody na výrobu vysoko kvalitnej napájacej kotlovej vody. Sú tam dva kotly s prevádzkovým tlakom 60 bar a vyrobená para poháňa turbínu, ktorá zásobuje závod elektrinou. Okrem toho sa voda zmiešava s roztokom amónnych látok a dávkuje do štyroch kotlov...
 • Úpravňa vody pre chladiaci systém pri výrobe káblov

  Svetový líder v odvetví výroby káblov a systémov pre telekomunikácie a energetiku rozširuje svoje existujúce výrobné kapacity do svojho nového závodu v novovznikajúcom priemyselnom parku a potrebuje pre jeho výrobný proces čistú chladiacu vodu s presne definovanými vlastnosťami. Spoločnosť EUROWATER dodala modernú, plne automatizovanú úpravňu vody,...
 • Zásobníky na čistú vodu z nerezovej ocele

  Zásobníky na čistú vodu sú vyrobené z nerezovej ocele triedy AISI 316. Horizontálne valcové nádrže sú umiestnené v budove ako samostojné. Toto riešenie podporuje vysoký štandard bezpečnosti pitnej vody založený na niektorých špecifických výhodách v porovnaní s podzemnými zásobníkmi čistej vody vyrobenými z betónu.

 • Ultra čistá voda pre mikroelektroniku

  Spoločnosť SILHORKO-EUROWATER dodala úpravne vody s potrubným systémom v PVDF-HP pre ultračistú vodu. Projekt je najväčšou poľskou investíciou pre špičkové technológie. Riešenie obsahuje štyri jednotky, všetky dodané ako kompletne inštalované úpravne vody na rámoch (WTP-F), všetky s vnútornými potrubnými prepojeniami v PVDF-HP a fabrickými elektric...
 • Riešenie na kľúč pre výrobu mäkkej a demineralizovanej vody pre nemocnicu

  Spoločnosť EUROWATER navrhla a dodala kompletnú na roštoch inštalovanú úpravňu vody pre novú Univerzitnú nemocnicu v meste Aarhus v Dánsku. Dodaná ako riešenie na kľúč, spoločnosť EUROWATER prevzala úplnú zodpovednosť za dodávku, inštaláciu, vybavenie, potrubný systém, riadenie a dokumentáciu. Predinštalácia znamená, že všetky vnútorné potrubné a e...
 • Vodu a energiu šetriace rozšírenie pre existujúcu RO technológiu vo voestalpine Polynorm B.V.

  Jeden z najväčších západoeurópskych dodávateľov konštrukčných dielov pre automobilový priemysel, voestalpine Polynorm B.V., rozšíril svoju existujúcu úpravňu vody. Z dôvodu navýšenia výrobných kapacít rovnako narástli požiadavky na množstvo vyrobenej demineralizovanej vody pre potreby oplachových liniek. Navyše sa požadovalo, aby sa rozšírením tech...
 • Flexibilné riešenie s dvojprechodovou RO pre povrchové úpravy

  Návrh, výroba, dodávka a inštalácia úpravne vody pre linku povrchových úprav. Zákazník je subdodávateľom pre automobilový priemysel.

  Reverzná osmóza sa bežne prevádzkuje ako dvojprechodová. Ak sa však vyžaduje väčšie množstvo upravenej vody, môže fungovať tiež ako dve samostatné jednoprechodové jednotky v paralelnom zapojení.

   

 • Vysoko efektívna výroba doplnkovej vody pre diaľkové vykurovanie v meste Aalborg

  Spoločnosť EUROWATER navrhla a dodala novú úpravňu vody na výrobu doplnkovej vody pre systém diaľkového vykurovania v meste Aalborg v Dánsku. Technológia je živou súčasťou mestského plánu údržby diaľkového vykurovacieho systému, čím sa umožní odstavenie hlavnej technológie na výrobu doplnkovej vody na inom mieste pre potreby pravidelnej plánovanej....
 • Odželezovanie vody v tlakových filtroch s prietokom 135 m3/h

  Spoločnosť SILHORKO-EUROWATER bola prizvaná do projektu vybudovania úplne novej vodárne. Projekt zahŕňal návrh, výrobu, dodávku, inštaláciu a uvedenie do prevádzky tlakových filtrov vybavených potrubnými rozvodmi z nerezovej ocele. Tlakové filtre sú navrhnuté na odstraňovanie železa a mangánu. Filtre sú vysoko kapacitné na prietok 135 m3/h, so z...
 • Dvojprechodová RO v nerezovej oceli pre kozmetiku

  Spoločnosť EUROWATER navrhla, vyrobila a inštalovala pre jednu z najväčších svetových kozmetických výrobných spoločností plne automatizovanú úpravňu vody na výrobu kvalitnej demineralizovanej vody používanej pri výrobe kozmetických prípravkov.

 • Doplnková voda pre centrálne vykurovanie

  Spoločnosť EUROWATER navrhla, vyrobila a inštalovala pre spoločnosť PGNiG plne automatizovanú úpravňu vody na výrobu, akumuláciu a distribúciu doplnkovej vody pre centrálny vykurovací systém a tiež pre napájanie kotla.

 • Optimalizácia prevádzkových nákladov v potravinárskej výrobe rozšírením existujúcej reverznej osmózy na RO-PLUS systém

  Svetovo známa potravinárska spoločnosť využila ponuku EUROWATER na modernizáciu 19 rokov používanej pôvodnej reverznej osmózy rozšírením na šetriaci systém RO-PLUS.

 • Úprava kondenzátu spalín v CHP závode na spaľovanie biomasy

  Kondenzát spalín z elektrárne vo Švédsku sa upravuje technológiami na úpravu vody od EUROWATER. Kondenzát spalín je odpadovou vodou, ktorá je kontaminovaná ťažkými kovmi a organickými látkami. Vyžaduje sa niekoľko stupňov úpravy, kým sa upravená voda vypustí do recipienta. Úpravňa vody je navrhnutá na maximálny prietok 34 m³/h.

 • Úprava vody pre mliekareň PepsiCo

  Mliekareň Wimm-Bill-Dann v Kyjeve na Ukraine, vlastnená PepsiCo, nedávno rozšírila a inovovala úpravňu vody na výrobu vysoko kvalitnej demineralizovanej vody potrebnej pre výrobu mliečnych produktov. Spoločnosť EUROWATER dodala najmodernejšiu úpravňu vody s RO a automatickou CIP čistiacou jednotkou.

 • Voda pre parné turbíny elektrárne v meste Kyndby

  Elektráreň v meste Kyndby, ktorú vlastní DONG Energy, je bezpečnostnou záložnou prevádzkou pre celú oblasť Zealand v Dánsku. Ak sa vo vysokonapäťovej elektrickej sieti vyskytnú abnormality alebo problémy s prevádzkou iných elektrární, možno túto elektráreň nabehnúť do niekoľkých minút. Preto je spoľahlivá úpravňa vody kľúčovým prvkom.

 • Vodáreň NOWE

  Návrh, výroba a dodávka úpravne vody do vodárne v meste Krośniewice, v centrálnej časti Poľska.

  Filtračný systém sa skladá zo štyroch automatických tlakových filtrov s priemerom 1800 mm v paralelnom zapojení, s kompletným potrubným prepojovacím systémom z nerezovej ocele.

 • Bezchemická úprava doplnkovej vody pre elektráreň

  Renosyd I/S, tepelná elektráreň situovaná v meste Skanderborg v Dánsku nahradila ich jestvujúcu úpravňu doplnkovej vody. Jedným z ich hlavných dôvodov bolo vyhnúť sa používaniu chemikálií. Využitím možností membránového odplyňovania na odstránenie CO2 namiesto dávkovania lúhu a použitím EDI zariadenia na výrobu permeátu namiesto konvenčných mixed-b...
 • Technologická voda pre výrobu nealko nápojov

  Spoločnosť EUROWATER navrhla, vyrobila, dodala a nainštalovala u zákazníka technológiu demineralizácie vody s riadeným primiešavaním na požadovanú hodnotu m-alkality vo výstupnej upravenej vode, ktorá sa používa priamo na výrobu nealkoholických nápojov.

 • Úprava vody pre Olympijský ľad

  Spoločnosť EUROWATER dodala úpravňu vody pre Zimné olympijské hry v Soči 2014. Spôsob úpravy vody podporuje najvyššiu kvalitu ľadu pre rýchlokorčuľovanie, úplne bez mechanických častíc, bublín a solí.

 • Úprava vody pre mliekarenskú prevádzku

  Zmena zdroja vody vo verejnom vodovode spôsobila zvýšenie tvrdosti pitnej vody. Z tohto dôvodu potrebovali na zabezpečenie mliekarenskej prevádzky vybaviť úpravu vstupnej vody zmäkčovaním. 

 • Technologická voda pre výrobné linky v pivovare

  Spoločnosť EUROWATER navrhla a rekonštruovala starý opotrebený regeneračný systém zmäkčovačov konkurenčnej spoločnosti na moderný automatický systém s vysokou spoľahlivosťou prevádzky prostredníctvom pneumatických prvkov membránového ventilového sytému, čo umožnilo významné zníženie prevádzkových nákladov zákazníka.

 • Úprava kondenzátu spalín v spaľovni odpadu

  Kondenzát spalín zo spaľovne odpadu (prevádzka typu waste-to-energy) sa upravuje technológiami na úpravu vody od EUROWATER. Úpravňa vody je navrhnutá na prietok 3.3 m³/h.

 • Úpravňa vody budúcnosti - vodáreň Truelsbjerg

  Nová vodáreň v Truelsbjerg v Dánsku bola od úplného začiatku projektovaná inovatívnym až vizionárskym spôsobom ako vodáreň budúcnosti. Aarhus Vand, jedna z najväčších spoločností dodávajúcich pitnú vodu v Dánsku chcela, aby vodáreň splnila súčasné požiadavky na základe ich 20 až 30 ročných skúseností v súvislosti s kvalitou vody, architektúrou a pr...
 • Odstraňovanie železa pre norkovú farmu

  Dostupnosť nepretržitej dodávky čistej a bezpečenej pitnej vody je dôležitou podmienkou pre zabezpečenie dobrých rastových podmienok a vysokej kvality kožušiny zvierat na norkovej farme v strednej Ukraine. Spoločnosť EUROWATER navrhla, vyrobila a inštalovala kompletnú úpravňu vody na odstraňovanie železa.
 • Úsporná úpravňa vody pre veľkú nemocnicul

  Táto nemocnica zaznamenala významné úspory v spotrebe vody, soli a energie. V porovnaní s predošlou inštaláciou šetria v súčasnosti za rok okolo 10000 m³ vody. Nemocnica vyžaduje spoľahlivú a robustnú úpravňu vody a dôležité bolo využitie nových a na spotrebu energie efektívnych technológií, aby sa minimalizovala spotreba vody, spotrebných materiál...
 • Úpravňa vody pre miekareň Arla / Molvest dairy v Rusku

  Dánska mliekarenská spoločnosť Arla sa rozhodla vybudovať nový výrobný závod v juhozápadnej časti Ruska spolu s miestnou mliekarňou Molvest. Na zníženie obsahu železa a mangánu v surovej vode sa využíva filtrácia v dvoch paralelných tlakových filtroch. Upravená voda sa akumuluje vo veľkých nerezových zásobníkoch a dopravuje do miesta spotreby prost...
 • Kontinuálna úprava ultra čistej vody s výkonom 50 m³/h pre chemickú výrobu

  Induss IV: Tento projekt predstavuje plnoautomatická diaľkovo ovládaná úpravňa ultra čistej vody s výkonom 50 m³/h, hlavne na účely priamej výroby chemikálií, ale takisto ako doplnková voda pre kotly. Voda sa upravuje pomocou RO s následným dočistením v EDI zariadení a akumuluje sa v 2000 m³ zásobníku, ktorý kompenzuje nárazové nepravidelné spotreb...
 • Vodáreň Hesselager

  Spoločnosť EUROWATER vybudovala na dánskom ostrove Funen úpravňu vody na odstraňovanie metánu, železa, mangánu a amónnych iónov. Výsledkom je jedna z najmodernejších dánskych vodární. Pred samotným filtračným procesom sa z vody v podzemnom odplyňovači najprv odstráni metán. Obsah železa, mangánu a amónnych iónov sa následne znižuje filtráciou v tro...
 • Úpravňa vody pre dátové centrum Facebook

  Spoločnosť EUROWATER dodala a inštalovala úpravňu vody v severnej časti Švédska pre serverovú farmu Facebook-u. Aby dosiahlo serverové stredisko maximálny výkon, inštalovalo sa namiesto tradičných chladicich metód chladenie metódou atomizácie vody (tvorba vodnej hmly vysokotlakovými tryskami). Jednou z výhod tejto metódy je dosiahnutie vysokej vlhk...
 • Mäkká a demineralizovaná voda pre cateringovú spoločnosť

  Úpravňa vody je navrhnutá pre dve aplikácie: Prvou je výroba mäkkej vody pre práčky a druhou je demineralizovaná voda pre umývačky riadu a voda priamo na výrobu jedál.

 • Vodáreň na výkon 500 m³/h

  Úpravňa vody pre vodáreň v meste Wyszków na severovýchode Poľska. Spoločnosť EUROWATER navrhla, vyrobila, dodala a inštalovala kompletné riešenie.

  Filtračná zostava obsahuje šesť tlakových filtrov s priemerom 3000 mm v paralelnom zapojení a kompletným potrubným prepojovacím systémom z nerezovej ocele.

   

   

 • Architektonicky navrhnutá vodáreň

  Na vidieku mimo mesta Aarhus v Dánsku nájdete túto elegantnú, architektonicky riešenú vodáreň s dvomi samostatnými filtračnými linkami so spoločným príslušenstvom na pranie a preplach. Vodáreň bola navrhnutá štýlovo, avšak veľký dôraz sa kládol na užívateľsky jednoduchý prístup k technickej inštalácii za účelom servisu a bezperuchovej prevádzky.

 • Priama výmena úpravne vody vo vodárni

  Keď nastal čas pre výmenu jestvujúceho tlakového filtra EUROWATER z roku 1969 vo vodárni v obci Skræm, ktorá sa nachádza v servernej časti Jutlandu, kontaktovali spoločnosť EUROWATER, ktorá projektovala, dodala technológiu a realizovala inštaláciu pre túto vodáreň. Vodáreň v Skræm je malou decentralizovanou úpravňou pre 80 spotrebiteľov. Plocha vod...
 • Plug-and-play úpravňa vody pre splyňovanie biomasy

  Táto úpravňa vody je navrhnutá hlavne na výrobu ultra čistej prídavnej vody pre vysokotlakový parný kotol. Úpravňa bola dodaná pre Göteborg Energi AB v rámci projektu GoBiGas, 20 MW splyňovanie biomasy a metanáciu, do miesta Gothenburg vo Švédsku.

 • Procesná voda pre šachtovú pec

  Spoločnosť EUROWATER navrhla a dodala kompletné riešenie úpravy vody na výrobu demineralizovanej vody vysokej kvality pre šachtovú pec.

 • Riešenie Plug and play pre napájaciu vodu kotla - úpravňa vody v kontajneri

  Vysoký obsah SiO2 v surovej vode zapríčinil tvorbu usadenín v kotli. Na základe rozboru vody bolo navrhnuté vhodné riešenie, ktoré obsahovalo reverznú osmózu a dávkovanie antiscalantu ako predúpravu. Navrhnuté riešenie obsahuje pre dosiahnutie optimálnej spoľahlivosti v dodávke vody dve samostatné a identické linky úpravy vody, každú s výkonom 5 m³...
 • Najväčší a najmodernejší systém na UV sterilizáciu pitnej vody v Dánsku

  Spoločnosť EUROWATER dodala veľký UV sterilizačný systém do mestskej vodárenskej prevádzky neďaleko Kodane. Vodný zdroj vyrába ročne okolo 7 miliónov m³ vody a zásobuje asi 200 000 spotrebiteľov čistou pitnou vodou. Dezinfekcia vody prostredníctvom UV technológie je nadštandardným bezpečnostným opatrením proti mikrobiologickej kontaminácii pitnej v...
 • Zmäkčovač s dlhou životnosťou pre tepláreň

  Zmäkčovače sú dlhodobou investíciou a spoločnosť EUROWATER na ich výrobu používa najlepiš dostupné materiály. Preto jestvujúci zmäkčovač v dánskej teplárni fungova vyše 20 rokov. Iba z dôvodu rozsiahlejšej inovácie sa rozhodlo vymeniť jestvujúcu úpravňu za novší model. Prevádzkovateľ však skonštatoval, že mohol kľudne fungovať ďalej ešte niekoľko r...
 • Zmäkčovač permeátu v úpravni vody pre kotol

  Zdrojom vody je pitná voda, filtrovaná riečna voda. Upravená voda sa používa ako napájacia voda kotla v kombinovanej teplárni a elektrárni.

 • Demineralizovaná voda pre pivovar s nízkou spotrebou vody a energie

  Za účelom minimalizácie spotreby vody a energie upravil pivovar Harboes veľmi precízne svoju jestvujúcu úpravňu vody. Spoločnosť EUROWATER dodala, inštalovala a uviedla do prevádzky zostavu jednotiek reverznej osmózy - systém RO-PLUS. Toto riešenie je zaujímavé z toho dôvodu, že umožňuje dosiahnuť využitie vody až do 90 % bez zníženia spoľahlivosti...
 • Vodáreň s plánom budúceho rozšírenia

  Vodáreň je vybudovaná na kapacitu 70 m3/h. Zákazník požadoval realizovať vodáreň pre možné budúce zvýšenie dodávky vody, takže miestnosť filtrácie je navrhnutá pre dva ďalšie tlakové filtre, ďalšie dopravné čerpadlo a potrubný systém pre ďalší zásobník na čistú vodu.

 • Kompaktná RO úpravňa s vysokým využitím vody a nízkou spotrebou energie

  Po mnohých rokoch nakupuvania pary od spoločnosti v susedstve prevádzky sa zákazník rozhodol vybudovať si vlastnú výrobu pary. V spolupráci s výrobcom kotlov sa určilo, že zákazník bude potrebovať do 20 m³/h vysoko kvalitnej upravenej vody s vodivosťou nižšou ako 20 µS/cm. Z dôvodov rastúcich nákladov na odpadovú vodu zákazník súčasne požadoval ri...
 • Prídavná voda pre vysokotlakový kotol 2 x 30 m³/h

  Zdrojom vody je rieka s vysokým obsahom solí, hlavne chloridov. Množstvo organických látok v surovej vode sa mení počas roka. Predúprava bola navrhnutá pre zabezpečenie prijateľnej kvality vody vstupujúcej do demineralizačnej stanice. V RO zariadeniach sa použili membrány odolné voči znečisteniu organickými látkami. Tiež sa využíva čistenie membrán...
 • Oplachová voda pre povrchové úpravy v závode skupiny SEB

  Popredný svetový výrobca teflónového kuchynského riadu a svetový líder vo výrobe žehličiek, kychynských zariadení, tlakových hrncov, váh a produktov na prípravu a spracovanie jedál a nápojov využíva na povrchovú úpravu panvíc na vyprážanie a ďalších kychynských riadov teflónový povlak. Spoločnosť EUROWATER dodala a inštalovala úpravňu vody pre potr...
 • Recyklácia preplachovej vody použitej pre jemnú pieskovú filtráciu vo vodárni

  Očakávanie zvýšených nákladov na likvidáciu odpadovej vody prinútili súkromnú vodáreň hľadať ekonomickejšie riešenie ako je vypúšťanie ich preplachovej vody priamo do kanalizácie. Vodáreň vyrába 60 m3/h pitnej vody, ktoré si vyžadujú veľké množstvo vody na preplach. Prevádzkovými výpočtami sa zistilo, že inštalácia samostatného tlakového filtra na ...
 • Centrálna úpravňa vody s prúdmi rozličnej kvality pre výrobu oceľových kordov

  Primárnym stupňom úpravy vody pre rozšírenie závodu je navrhnutá technológia nanofiltrácie. Účelom je tak získanie prúdov rôznej požadovanej kvality pre prevádzku výroby oceľových kordov.

 • Úpravňa vody najvyššej kvality pre chladenie lopatiek vysokotlakovej turbíny

  Automatická úpravňa vody na výrobu demineralizovanej chladiacej vody najvyššej kvality pre systém vysokotlakových plynových turbín s celkovým inštalovaným výkonom 2x 50 MW.

   

 • Dvojprechodová RO pre napájaciu vodu kotla

  Systém RO-plus s celkovým obratom 90 % je navrhnutý a konštruovaný tak, aby bolo možné jednoducho zmeniť režim prevádzky z dvojprechodového na dve štandardné jednotky RO.

 • Automatická úpravňa procesnej a chladiacej vody pre technológiu tlačiarne a napájanie VZT jednotiek

  Automatická úpravňa procesnej a chladiacej vody pre technológiu tlačiarne a napájanie VZT jednotiek.

 • Ostraňovanie arzénu 2x 50 m³/h

  Táto vodáreň, dodaná na kľúč, je nekompromisne navrhnutá pre optimálnu spoľahlivosť dodávky a nenáročnú údržbu. Postavené ako dve nezávislé vodárne zásobované vodou zo samostatných studní a riadené samostatnými PLC riadiacimi systémami, dokonca majú dva nezávislé zásobníky čistej vody.

 • Voda pre turbínu, chladiaca voda a pitná voda v elektrárni

  Spoločnosť EUROWATER dodala pre elektráreň technológiu na úpravu vody obsahujúcu automatický tlakový filter, filter s aktívnym uhlím, UV sterilizátor, reverznú osmózu, filtre s filtračnými vložkami, elektrodeionizačné zariadenie a dočisťovací mixed-bed. Prietok vody pre turbínu je 1.5 m³/h, chladiacej vody 7.5 m³/h a pitnej vody 2.0 m³/h.

 • Doplnková voda pre vysoko tlakový kotol v elektrárni

  Minimalizáciu času na inštaláciu a práce v prevádzke zákazníka možno dosiahnuť prostredníctvom úpravní vody od EUROWATER inštalovaných na roštoch. Tieto zariadenia sa dodávajú s kompletnými vnútornými potrubnými a elektrickými prepojeniami a systém je testovaný priamo vo výrobnom závode.

 • 2 x 60 m³/h ultra čistej vody pre elektráreň - úpravňa v kontajneroch rozmerov 6 x 40’

  Tento zákazník potreboval rozšíriť jestvujúcu úpravňu vody, avšak nemal na to k dispozícii voľný priestor. Rovnako požadoval, aby boli v prevádzke uskutočnené iba minimálne stavebné a inštalačné práce. Preto sa prijalo rozhodnutie objednať úpravňu vstavanú do 40' kontajnerov. Inštalačný priestor sa tak zredukoval len na potrubné a elektrické prepoj...
 • Prídavná voda pre tepelnú elektráreň

  Kombinovaná tepelná elektráreň Randers v Dánsku vymenila existujúce zariadenia na úpravu vody za nové, moderné. Takto sa s výrobou vysoko kvalitnej prídavnej vody zabezpečí výroba elektriny a tepla za konkurencieschopných cien.

   

 • 5.6 m3/h napájacej vody pre vysoko tlakový kotol pre CHP

  Na rošte inštalované riešenie úpravy vody od EUROWATER umožňuje zákazníkovi dosiahnuť optimálnu bezpečnosť prevádzky z toho dôvodu, že technológia je kompletná, so všetkými vnútornými potrubnými a elektrickými prepojeniami inštalovanými vo výrobnom závode a tiež, že celá úpravňa je testovaná na výkon a tlakovú tesnosť ešte priamo vo výrobe. V tomto...