Zákazkové produkty

Jednotka RO s potrubným systémom vyrobeným z kyseline vzdornej, nerezovej ocele.

Úplné riešenia

Dôkladne pripravené riešenia sú základom pre dlhú životnosť a optimálnu hospodárnosť prevádzky úpravovne vody. V spolupráci s našimi zákazníkmi nájdeme optimálne riešenia. Máme bohaté skúsenosti s riešením zákazkových projektov či v oblasti úradnej autorizácie, štandardizácie, požiadaviek zákazníkov alebo ekonomiky. Tieto skúsenosti sa uplatňujú aj pri realizácii kontajnerových a na ráme montovaných úpravovní. Pozrite si aj odkaz Čítajte viac.

Dopady na životné prostredie

V takmere všetkých priemyselných odvetviach je na zreteli životné prostredie a minimalizácia spotreby elektriny a vody.

Toto zohľadňuje aj EUROWATER a každý deň pracujeme na návrhoch úpravovní vody, ktoré môžu pomôcť minimalizovať vaše denné environmentálne problémy.  

Výber materiálov a komponentov

Sme si vedomí, že náš štandardný výrobný program nemôže zabezpečiť všetky požiadavky zákazníkov. V mnohých prípadoch preto ostáva najlepším riešením vyvážený a dôkladne zhodnotený kompromis.

Ak sa trvá na nekompromisnom riešení, radi sa podieľame a pracujeme na návrhu nových produktov a riešení.  

Máme veľké skúsenosti s oceľou, materiálmi povrchovej úpravy, potrubiami, prístrojovým vybavením, spôsobmi riadenia, atď. Vo väčšine prípadov je riešením vhodná kombinácia už známych materiálov a komponentov. Uprednostňujeme používanie dobre známych a overených komponentov tak, aby naši zákazníci neboli vystavení testom.

Naše oddelenie pre konštrukciu a vývoj denne sleduje a oboznámuje sa s najnovšími technologickými trendami a poznatkami v tejto oblasti.

Čítajte viac

 

Odkazy