Demineralizátory SILEX

Demineralizovaná voda vyrobená systémom SILEX sa často používa namiesto destilovanej vody. Regenerácia na mieste použitia zariadenia by znamenala potrebu neúmerne vysokých investičných nákladov, dlhšieho realizačného času, problémy s korozívnymi regeneračnými médiami a nutnosť riešenia neutralizácie odpadových vôd.

Tento systém bol cielene navrhnutý pre užívateľov, ktorí potrebujú demineralizovanú vodu najvyššej kvality a zároveň nechcú alebo si nemôžu vo svojej prevádzke dovoliť manipuláciu s agresívnymi regeneračnými chemikáliami (kyselina, hydroxid) a ich skladovanie. Jedná sa hlavne o školské, lekárske, hotelové, tlačiarenské prevádzky, analytické laboratóriá, fotolaby, baterkárne a pod.

Opis zariadenia

Kompletné zariadenie sa skladá z nádoby, náplne zmiešaného iónmeniča, merača vodivosti a pripojovacieho príslušenstva. Nádoba je vyrobená z nerezovej ocele s pripojovacími rýchlospojkami. Pripojovacie príslušenstvo zariadenia predstavujú vstupná a výstupná pripojovacia tlaková hadica. Vďaka jednoduchej konštrukcii a pripojeniu prostredníctvom rýchlospojok je možné toto zariadenie veľmi pohodlne a rýchlo nainštalovať alebo inak manipulovať, napr. z dôvodov potreby regenerácie.
Zariadenie je možné dodať v niekoľkých veľkostiach, v závislosti od kapacity náplne.

Zdravé pracovné prostredie

Vzhľad zariadenia a externé regenerácie zabezpečujú optimálne pracovné prostredie. Pracovníci obsluhy sa vôbec nedostanú do priameho kontaktu s iónmeničom. Úchyty na nádobe a nízka hmotnosť zasa umožňujú nenáročnú manipuláciu so zariadením.   

Externá regenerácia

Regenerácia iónmeničovej náplne sa realizuje mimo miesta prevádzky zariadenia v priestoroch sídla našej spoločnosti v Bratislave - Jarovciach. Zariadenie s vyčerpanou kapacitou náplne je potrebné dopraviť na regeneráciu, počas ktorej sa náplň "na počkanie" vymení za čerstvo regenerovanú. Konštrukcia zariadenia umožňuje jednoduchú prepravu kuriérom alebo osobne. Všetko, čo potrebujete urobiť je odpojiť nádobu od pripojovacích hadíc, vypustiť z nej prebytočnú vodu otočením nádoby hore dnom a dopraviť ju k nám na regeneráciu.

Čítajte viac

 

Odkazy