EUREX

Zariadenia EUREX sa používajú na výyrobu demineralizovanej vody najvyššej kvality. Produktový rad zariadení typu mixed-bed je vyvinutý so zameraním na jednoduchú prevádzku a off-site regeneráciu.

Typový rad obsahuje sedem zariadení rôznych veľkostí, ktoré sú schopné pokryť individuálne požiadavky zákazníkov.

Systém sa používa hlavne v nasledujúcich aplikáciách:

  • Demineralizácia pitnej vody
  • Dočisťovanie (úplné domäkčenie) demineralizovanej vody

Výhody produktu 

  • Žiadne chemikálie na prevádzku
  • Jednoduchá prevádzka i obsluha
  • Monitorovanie kvality upravenej vody
  • Minimálne investičné náklady
  • Úspora inštalačného priestoru

Prevádzka

Kompletné zariadenie obsahuje filtračnú nádobu a pripojovacie príslušenstvo. Tuhý a kompaktný transportný rám, na ktorom je postavený filter, zabezpečuje optimálnu manipuláciu so zariadením. Pripojovacie príslušenstvo je vybavené meračom vodivosti, ktorý zobrazuje aktuálnu hodnotu vodivosti. Ventilový systém pripojovacieho príslušenstva napomáha pohodlnej výmene filtračnej nádoby.

Off-site regenerácia

Systém je založený na regenerácii náplne v našom miestnom regeneračnom centre. Zariadenie s vyčerpanou kapacitou je možné zaslať na regeneráciu do nášho skladu alebo je možné regeneráciu uskutočniť v rámci individuálnych podmieok našimi technikmi aj priamo v mieste jeho prevádzky.

Čítajte viac

 

Odkazy