Demineralizovaná voda bez použitia chemikálií - jednoducho a pohodlne

Zariadenie SILEX sa používa na výrobu demineralizovanej vody najvyššej kvality. Táto séria mixbedov je vyvinutá so zameraním na nenáročnú prevádzku a servisnú regeneráciu mimo použitia zariadenia (off-site).  

Voda najvyššej kvality

Zariadenia sú mixed-bed jednotky, obsahujú zmes iónmeničov na výmenu katiónov a aniónov. Pri toku vody cez vrstvu zmiešaného iónmeniča sa prítomné ióny rozpustených solí vymieňajú za vodíkové a hydroxylové ióny. Výsledkom je demineralizovaná voda vysokej kvality s vodivosťou nižšou ako 0.1 µS/cm.

Externá regenerácia

Systém je založený na výhodách vyžitia služieb nášho regeneračného centra. Filtračná nádoba s vyčerpanou kapacitou sa zašle na regeneráciu. Späť dostane zákazník tú istú jednotku s čerstvo regenerovanou iónmeničovou náplňou. Takto sa zákazníci vyhnú potrebe používania chemikálií priamo vo svojej prevádzke. So zariadeniami je zároveň možné ľahko manipulovať a prepravovať ich.

Sledovanie a riadenie kvality

Vodivosť vody a teda jej kvalita sa kontinuálne zobrazuje na prístroji na meranie vodivosti. Ak sa prekročí požadovaná kritická hodnota vodivosti, iónmeničovú náplň je nutné zregenerovať. Po regenerácii zariadenie funguje opäť bežným spôsobom. EUROWATER môže dodať  merače vodivosti bez aj s výstražnou funkciou. Kontrola kvality regenerovanej náplne dodávateľom zabezpečuje, že voda, ktorú vyrobíte vo svojom zariadení bude najvyššej kvality.

Úspora miesta

Princíp externej regenerácie predstavuje pre zákazníka úsporu miesta, pretože nie je potrebné riešiť skladovanie chemikálií a regeneračných nádob v mieste prevádzky. Zároveň je to výhodné ekonomické riešenie, pretože nevyžaduje investíciu do relatívne drahého zariadenia, ktoré sa používa na regeneráciu iónmeničových náplní. 

SILEX

Prietok: do 1800 l/h.

Nádoba je vyrobená z nerezovej ocele, obsahuje ińovýmennú mixed-bed náplň, pripojovacie príslušenstvo a jednoduchý merač vodivosti.

Čítajte viac

 

 

Odkazy