Zmäkčovače vody

Zmäkčovače vody s iónovýmennou náplňou vymieňajú ióny vápnika a horčíka v surovej vode za ióny sodíka. Mäkké soli ďalej nespôsobujú problémy ako tvrdá voda.
Tento postup sa v priemysle a inštitúciách uplatňuje na úpravu vody pre parné, teplovodné kotolne a systémy diaľkového vykurovania, práčovne, chladiace veže, oplachové procesy, umývanie, čistenie a pod.

Individuálne riešenia

Široký výrobný program umožňuje výber vhodného zariadenia pre projekty kde sa vyžaduje nepretržitá alebo pretržitá dodávka vody.

Opis zariadenia

Prietok štandardnými modulmi: do 150 m³/h na každý modul. Zariadenia sa vyrábajú s jednym filtračným modulom alebo viacerými filtračnými modulmi na úpravu studenej aj horúcej vody. Filtračné telesá sú z ocele a povrchovo sú obojstranne upravené polyetylénom. Každé zariadenie sa dodáva spolu s elektronickou riadiacou jednotkou. Regeneráciu zmäkčovačov možno riadiť buď časom alebo pretečeným množstvom vody. Druhý zo spôsobov umožňuje dosiahnuť vyššiu priemernú kvalitu upravenej vody a zároveň lepšiu hospodárnosť prevádzky.

Na rámoch montované zariadenia - bezpečná a rýchla inštalácia

Niektoré dvojmodulové zariadenia možno dodať ako jednotky, v ktorých sú na spoločnom ráme vo výrobe predmontované filtre, potrubný systém a riadiaci panel. Koncepcia "Plug & Play" umožňuje bezpečnú a rýchlu inštaláciu.

Horúcovodné zariadenia

Niektoré z našej série zmäkčovačov sú určené na úpravu horúcej vody do 85°C. Filtračná nádoba, tryskový systém a 5-cyklový ventil sú špeciálne navrhnuté pre tento účel. Konštrukcia jednotky umožňuje jej použitie v zdravotníckych inštaláciách.

Soľankový zásobník - zariadenie na výrobu soľanky

Soľankové zásobníky sú vyrobené z polyetylénu odolného voči prasknutiu a je možné ich ľahko plniť a čistiť. Zariadenie na výrobu soľanky je možné dodať k niektorým zo série zmäkčovačov a štandardne sa dodáva k zariadeniam typu STFA.

Typ SM/SG

Prietok: do 3.6 m³/h.

Typ SM je určený na zmäkčovanie studenej vody.
Typ SG je určený na zmäkčovanie horúcej vody do 85°C.
Možnosť inštalácie na ráme ako dvojmodulová jednotka.

Typ SF/SFH alebo SFG/SFHG

Prietok: do 32 m³/h na každý modul.

Galvanizovaný potrubný systém.
Zariadenia SFG/SFHG sa používajú na zmäkčovanie horúcej vody do 85°C.

 

Typ SMH/SML

Prietok: do 26 m³/h na každý modul.

Zariadenia sa štandardne inštalujú na podstavec spolu s vnútornými potrubnými a elektrickými prepojeniami.

Typ SMP

Prietok: do 30 m³/h na každý modul.
Zariadenia sa štandardne inštalujú na podstavec spolu s vnútornými potrubnými a elektrickými prepojeniami. Funkcia zariadenia je podporená bezporuchovými pneumaticky ovládanými guľovými ventilmi.

Typ STFA

Prietok: do 150 m³/h na každý modul.

Zariadenia STFA sú štandardne vyrábané s tryskovým dnom, ktoré zabezpečuje optimálne využitie soli, iónmeniča a spätný preplach. Zariadenia sú vybavené kompletnou, samostatnou regeneračnou jednotkou a automatickým zariadením na prípravu soľanky (regeneračného média).

Čítajte viac

 

Odkazy