UV zariadenia na dezinfekciu vody

Efektívnym spôsobom dezinfekcie vody je použitie ultrafialového (UV) žiarenia vlnovej dĺžky 254 nm. Tento proces zneškodní viac ako 99.99 % všetkých patogénov prítomných vo vode. UV dezinfekciu možno aplikovať takmer na všetky typy vôd.

Výhody

UV zariadenia sa vyvíjajú a vyrábajú z dôrazom na vysokú účinnosť, vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, jednoduchú inštaláciu, dlhú životnosť a minimálnu údržbu. Pracovníci Eurowater sú vám k dispozícii pre technické poradenstvo. Zároveň ponúkame zaškolenie obslužného personálu týchto zariadení.

Opis zariadenia

Prietoky štandardnými zariadeniami sú až do 500 m³/h. Spektrum zariadení ponúkaných spoločnosťou EUROWATER obsahuje niekoľko jednotiek na dezinfekciu ako pitnej tak i procesnej vody.

UV zariadenie typ Spektron 70 s prietokom okolo 108 m³/h.
 

Wedeco typ Aquada

Prietok: 1-11 m³/h. Prevádzková teplota: 5-25°C.

Séria obsahuje tri typy, z ktorých každý pokrýva širšiu výkonovú škálu piatimi zariadeniami. Zariadenia sa skladajú z nerezového valcového reaktora s UV lampou vsadenou do trubice z quartzového skla. Môžu byť vybavené aj UV senzorom.

 

Wedeco typ A

Prietok: 4-16 m³/h. Prevádková teplota: 5-60°C.

Séria obsahuje tri typy. Zariadenie sa skladá z valcového reaktora z kyselinevzdornej ocele a UV lámp Spektrotherm® v trubiciach z quartzového skla. Všetky sú vybavené UV senzorom. Zariadenia sú riadne certifikované podľa európskych štandardov a biodozimetricky testované.

 

Wedeco typ BX

Prietok: 30-500 m³/h. Prevádzková teplota: 5-60°C.

Séria obsahuje štyri typy. Zariadenie sa skladá z valcového reaktora z kyseline vzdornej ocele s UV lampami Spektrotherm® v trubiciach z quartzového skla. Všetky sú vybavené UV senzorom. Zariadenia sú riadne certifikované podľa európskych štandardov a biodozimetricky testované.

 

Wedeco typ E/ME

Prietok: 1-100 m³/h. Prevádzková teplota: 5-25°C (E), 5-60°C (ME).

Séria obsahuje deväť typov. Zariadenie sa skladá z valcového reaktora z quartzového skla, ktorým preteká voda. Niekoľko UV lámp Spektrotherm® je umiestnených z vonkajšej strany quartzového reaktora. Reaktor a lampy sú inštalované v uzavretom púzdre z nerezovej ocele. Zariadenia môžu byť vybavené UV senzorom. UV sterilizátory možno sanitovať aj za horúca.

Wedeco typ Spektron

Prietok: do 500 m³/h. Prevádzková teplota: do 30°C.

Sterilizátory sú vybavené monitorovaním teploty a UV senzorom. Zariadenia sú riadne certifikované podľa európskych štandardov a biodozimetricky testované.

 

 

 

Čítajte viac

 

Odkazy