Ultrafiltračné zariadenia (ultrafiltrácia)

Ultrafiltračná jednotka s výkonom do 5000 l/h pitnej vody inštalovaná priamo u zákazníka. Zdrojom surovej vody je potok.

Ultrafiltrácia (UF) je membránový separačný proces, ktorým sa z vody odstraňujú látky a častice mechanickej povahy. Vďaka veľkosti pórov rádovo desiatok nm a materiálovým, konštrukčným a chemickým vlastnostiam UF membrán takáto technológia predstavuje konečné riešenie bezpečnej ochrany pred baktériami, väčšinou vírusov, organickými a koloidnými látkami.

Typickými aplikáciami pre využitie UF sú úprava povrchových a mechanicky, či biologicky znečistených zdrojov vôd na pitnú, predúprava pred ďalšou technológiou na úpravu vody (komplexné membránové riešenia), či ako účinná biologická bariéra vo farmaceutických, medicínskych a iných aplikáciách vyžadujúcich vysokú čistotu vody.

Opis zariadenia

Prietoky štandardných modulov sa pohybujú v závislosti od lokálnych podmienok od stoviek l/h do stoviek m³/h. Vyrábajú sa ako štandardné jednotky s priestorovou a hydraulickou optimalizáciou konfigurácie uloženia jednotlivých membránových modulov. Nevyhnutné príslušenstvo pre automatickú prevádzku tvoria meracie, analytické, riadiace, ovládacie, registračné a dávkovacie komponenty prispôsobené výkonovým požiadavkám.
UF jednotky bývajú vybavené možnosťou diaľkového monitorovania a ovládania procesu prostredníctvom SMS.

Výhody

Zariadenia na ultrafiltráciu sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou, mechanickou pevnosťou kapilár a kompaktnosťou membránových modulov. Na malej zastavanej ploche poskytujú vysoký filtračný výkon. Vynikajúca chemická odolnosť modulov v širokom rozsahu hodnôt pH je samozrejmosťou pre potrebu periodických cyklov chemického čistenia. UF zariadenia vyžadujú iba nenáročnú údržbu.

Čítajte viac

 

 

Odkazy