Tlakové a pieskové filtre na odstraňovanie železa, mangánu, amónnych látok a arzénu z vody

Tlakové filtre typ TFB 35 s primárnymi a sekundárnymi filtrami na znižovanie obsahu železa, mangánu a amónnych iónov vo vodárni.

Tlakové a pieskové filtre sa používajú na úpravu podzemnej a povrchovej vody, hlavne na redukciu obsahu železa, mangánu, amónnych iónov a agresívneho CO2 vo vodárňach, podnikoch a iných súkromných objektoch za účelom výroby pitnej vody.

Tlakové a pieskové filtračné zariadenia možno taktiež použiť aj pre špeciálne aplikácie ako sú dechlorácia vody, recirkulácia procesnej vody, filtrácia morskej vody, biologická filtrácia, finálna filtrácia priemyselnej alebo komunálnej odpadovej vody.

Výhody

Flexibilný systém s množstvom štandardných modulov umožňuje zachovať výhodné ceny a ponúka nespočetné množstvo aplikácií. Tlakové filtre sú jednoduché a zároveň veľmi výkonné a spoľahlivé.
Ich konštrukcia poskytuje relatívne nenáročnú inštaláciu a jednoduchú údržbu.

Opis zariadenia

Prietok vody jednotlivými štandardnými modulmi je do 100 m³/h. Zariadenia sa dodávajú s manuálnym alebo automatickým preplachom. Filtračné telesá sú vyrobené buď z ocele alebo z nerezovej ocele. Vnútro filtrov je chránené proti korózii vhodnou povrchovou úpravou v závislosti od ich určenia; podobne aj výber filtračného média vychádza z individuálnych požiadaviek.

 

Typ NS/NSB

Prietok: do 12 m³/h na každý modul.

Vhodný na úpravu malých a stredných množstiev pitnej vody. V štandardnom prevedení sa dodáva povrchovo upravený náterom alebo galvanizáciou. Je vybavený rozvodným systémom. Spĺňa predpisy CE.

 

Typ TF/TFB

Prietok: do 100 m³/h na každý modul.

Typ TF/TFB ponúka vysokú kapacitu a môže byť prispôsobený potrebám zákazníka. Je vybavený rozvodným systémom. Spĺňa predpisy CE. Možno ho vyrobiť podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka - viac pozrite v časti Filtračné zariadenia.

 
 

Účinný spätný preplach pre dosiahnutie nepretržitej a bezporuchovej prevádzky 

V spodnej časti tlakových filtrov sa nachádza tryskové dno so špeciálnymi tryskami. Táto konštrukcia ponúka niekoľko významných výhod:

  • Rovnomerná distribúcia nečistôt pre optimálne využitie objemu filtračného média.
  • Výborná kvalita filtrácie.
  • Účinný a rovnomerný preplach filtračného média so vzduchom a vodou zabezpečuje vysokú filtračnú kapacitu.
  • Dlhé prevádzkové intervaly medzi preplachmi.
  • Dlhá životnosť filtračného média.

Kliknite na obrázok a pozrite si animáciu ako pracuje filter; 1) počas prevádzky, 2) spätného preplachu vzduchom, a 3) spätného preplachu vodou...

Čítajte viac

 

 

Odkazy