SDI - Použitie zariadenia na meranie indexu zanášania

Kliknite na tlačidlo Prehrať a pozrite si film o tom, ako sa používa zariadenie EUROWATER SDI na zisťovanie hodnoty parametra SDI. Takéto meranie je nutné na posúdenie, či je zdroj surovej vody vhodný pre prevádzku reverznej osmózy alebo nanofiltrácie.

 

SDI

Merania hodnôt parametra SDI (Silt Density Index - index zanášania) sa spravidla uskutočňujú pre relatívne čisté vody (pitná voda) za účelom získania informácie o obsahu koloidných látok, pretože indikujú, ako rýchlo za budú upchávať (znečisťovať) membrány RO alebo NF.

Pretože charakter a forma koloidných látok sú značne premenlivé, výsledky meraní majú iba normatívny charakter. Metóda sa však považuje za najlepšie použiteľnú pri odhadoch rizík znečisťovania RO a NF membrán počas prevádzky.

 

Príklad ilustrujúci ako môžu koloidné látky a suspendované častice znečisťovať filter meracieho zariadenia. Voda, pre ktorú je hodnota SDI>5 (vpravo), je nevhodná na úpravu technológiou RO alebo NF.

Čítajte viac

 

 

Odkazy