Odplynovače

Odplynovače sa používajú na zníženie obsahu kyslíka, oxidu uhličitého a vzduchu vo vode. Takáto úprava je potrebná na prípravu doplnkovej vody pre parné kotly a prídavnej vody pre systémy diaľkového vykurovania ako aj na odplynenie a deoxidáciu cirkulačnej vody. 

Výhody

Redukcia obsahu kyslíka a CO2 minimalizuje riziko vzniku a šírenia korózie. Všetky odplynovače sa vyrábajú z materiálov s dlhou životnosťou, vysokou spoľahlivosťou prevádzky a minimálnou potrebou údržby.

Opis zariadenia

EUROWATER vyrába tri typy odplynovčov:

  • CO2 odplynovače
  • Vákuové odplynovače
  • Termické odplynovače (na Slovensku ich naša spoločnosť nepredáva)
Termický odplynovač napájacej kotlovej vody na výkon okolo 4 m³/h.

CO2 odplynovače

Prietok: do 50 m³/h.

Používajú sa v technológiách na úpravu vody spolu s dealkalizátormi alebo demineralizátormi typu UPCORE.

 

Vákuové odplynovače

Prietok: do 50 m³/h.

Používajú sa na úpravu doplnkovej a cirkulačnej vody centrálnych vykurovacích systémov. Obsah kyslíka sa zníži pod 0.1 mg/l. Zariadenie sa vyrába z galvanizovanej alebo nerezovej ocele. 

 

Termické odplynovače

Prietok: do 40 m³/h.

Používajú sa na predúpravu napájacej vody parných kotlov. Obsah kyslíka sa v nich zníži na veľmi nízke hodnoty. Odplynovače môžu byť zvonka izolované minerálnou vatou a zakryté hlinikovými plechmi. Zariadenie je konštruované v súlade s EU smernicami pre tlakové nádoby z 29.5.1977 (97/23/EF) (PED) a dodávané sú so schváleným označením CE.

Čítajte viac

 

Odkazy