Nanofiltračné zariadenia

Nanofiltrácia sa často používa na úpravu pitnej vody a priemyselnej procesnej vody.

Pitná voda

Znižovanie obsahu síranov, chloridov a fluoridov. Čiastočné zmäkčovanie bez použitia regeneračných chemikálií.

Priemyselná procesná voda

Čiastočné zmäkčovanie a redukcia zafarbenia a nečistôt z povrchových vôd, napr. v metalurgickom a papierenskom priemysle.

Nanofiltrácia alebo reverzná osmóza?

Reverzná osmóza sa používa hlavne na demineralizáciu vody, pričom práve táto filtračná metóda zahŕňa najširšiu oblasť aplikácií (viď diagram). Na druhej strane nanofiltrácia sa cielene používa na úplné alebo čiastočné zníženie obsahu vo vode nežiadúcich látok. Na rozdiel od reverznej osmózy, nanofiltrácia funguje pri nižších tlakoch, typicky menej ako 7 bar. Dôsledkom toho je, že pri rovnakom výkone oboch zariadení je pri nanofiltrácii nižšia spotreba energie ako pri reverznej osmóze.

Nanofiltračná jednotka typ 03-24, 24 m³/h, použitá na zníženie obsahu síranov v podzemnej vode.

Ak požadujete určité vlastnosti upravenej vody, tvrdosť vody, pretože potenciálnou demineralizáciou získate agresívnu vodu, čo spôsobí problémy súvisiace s koróziou rozvodného potrubia, mali by ste uprednostniť pred reverznou osmózou práve nanofiltráciu. 

Návrh podľa vašich požiadaviek

EUROWATER ponúka široký rozsah zariadení na plnoautomatickú nanofiltráciu – založených na dobre známom modulárnom štandardnom systéme, ktorý nám umožňuje navrhnúť pre vás optimálnu úpravovňu presne podľa vašich požiadaviek.  

Technologické zariadenie

Nanofiltrácia je membránová technológia, ktorá je spôsobom prevádzky a konštrukciou veľmi podobná reverznej osmóze. Nanofiltračná membrána prednostne zachytáva divalentné ióny a väčšie molekuly. Ak sa zaradí do filtračného procesu, nanofiltračné zariadenie sa inštaluje medzi reverznú osmózu a ultrafiltračné zariadenie - viď obrázok.

Kliknite na obrázok pre väčšie zobrazenie.

Čítajte viac

 

Odkazy