Mixed-bed zariadenia

Mixed-bed zariadenie.


Mixed-bed zariadenia sa používajú na kvalitné dočistenie demineralizovanej vody vyrobenej v automatickom dvojmodulovom zariadení alebo reverznej osmóze. Zariadenie môže takisto vyrábať obmedzené množstvo demineralizovanej vody vysokej kvality priamo z vody vodárenskej rozvodnej siete. Zariadenia možno dodať aj v prevedení s manuálnou regeneráciou.

Mixed-bed zariadenia sa používajú na výrobu ultra čistej vody vo vysoko moderných technológiách, napr. vo farmaceutickom a elektrotechnickom priemysle, nemocniciach, elektrárňach a pri výrobe menších množstiev demineralizovanej vody priamo z vodovodnej vody. Vhodným odstránením oxidu uhličitého z demineralizovanej vody možno dosiahnuť hodnoty vodivosti pri 10 °C nižšie ako 0.1 µS/cm. 

Opis zariadenia

Prietok: do 50 m³/h. Zariadenie je naplnené zmesou katióny a anióny vymieňajúcim iónmeničom, ktorý sa regeneruje roztokmi kyseliny chlórovodíkovej a hydroxidu sodného. Riadiaci panel umožňuje riadiť regeneráciu zariadenia na základe času, množstva alebo kvality vyrobenej vody. Ak sa vyžaduje nepretržitá výroba dočistenej demineralizovanej vody, riadiaci panel umožňuje ovládanie dvoch takýchto zariadení, pričom jedno z nich je vždy v prevádzke.

Čítajte viac

 

Odkazy