Odstraňovanie kyslíka a oxidu uhličitého bez chemikálií prostredníctvom membránových odplynovacích zariadení

Membránové odplynovacie zariadenie na odstránenie rozpustených plynov z vody


Membránové odplynovacie zariadenia (MDU) poskytujú účinný a kompaktný, na údržbu nenáročný spôsob odstraňovania kyslíka a oxidu uhličitého z vody bez potreby dávkovania akýchkoľvek chemikálií.

V mnohých priemyselných aplikáciách s nárokmi na vysokú čistotu vody, ako doplnková voda pre kotolne, elektrárne, farmaceutická procesná voda, sa membránové odplynovacie zariadenia stali technologickými štandardmí na odstraňovanie O2 a CO2 z vody. Ich odstránením z vody možno, napríklad, redukovať vplyv korózie na kotly a potrubný systém, čim sa šetria investície, predlžuje životnosť zariadení a znižujú prevádzkové náklady. Odstránenie týchto plynov zároveň zvyšuje účinnosť dočisťovacích procesov pri úprave vody, napr. v prípade elektrodeionizácie (EDI).

Kľúčové výhody pre voľbu membránových odplynovacich zariadení:

  • bezchemické riešenie,
  • malý zastavaný priestor,
  • nízke inštalačné náklady,
  • modulárny design s vysokou flexibilitou pre perspektívne zvýšenie výkonu alebo účinnosti, dokonca i pre už inštalované technológie. 

Spoločnosť EUROWATER ponúka membránové odplynovacie zariadenia ako štandardnú doplnkovú súpravu, ale aj ako samostatné riešenie.

 
Štandardná doplnková súprava na odstraňovanie oxidu uhličitého


Doplnkové súpravy na odstraňovanie oxidu uhličitého (CO2)

Odstraňovanie oxidu uhličitého za reverznou osmózou (RO) a pred EDI (alebo zmesným iónmeničom mixed-bed) znižuje spotrebu chemikálií a zvyšuje účinnosť EDI zariadenia. Nižší obsah CO2 vo vode zároveň zvyšuje účinnosť odstraňovania kremičitanov. Cieľom je znížiť obsah CO2 pred vstupom do EDI na menej ako 5 mg/l. Ako čistiaci plyn sa pri prevádzke využíva vzduch.

Membránové odplynovacie zariadenia sú pre širokú škálu RO zariadení od EUROWATER dostupné ako štandardné doplnkové súpravy; pre nové, ale i jestvujúce zariadenia.

 
Individuálne riešenie: MDU inštalované na väčšom RO zariadení


Individuálne riešienia

Na obrázku je znázornené individuálne riešenie odstraňovania CO2 za RO a pred EDI. Dve odplynovacie membrány sú inštalované priamo na väčšie RO zariadenie. Výsledkom je vyššia účinnosť EDI a nižší obsah kremičitanov v upravenej vode. Toto riešenie sa uplatnilo pri úprave doplnkovej vody pre vysoko tlakový parný kotol v elektrárni. Ako čistiaci plyn sa využíva vzduch.

Spoločnosť EUROWATER ponúka návrh a dodávku individuálnych riešení s membránovými odplynovacími zariadeniami na odstraňovanie oxidu uhličitého a kyslíka.

Viac individuálnych riešení si môžte pozrieť ďalej...

 
Individual solution for removal of oxygen in boiler water


Odstraňovanie kyslíka z napájacej vody kotla

Membránové odplynovacie zariadenie v kombinovanom prevádzkovom režime (vákuové čerpadlo a dusík ako čistiaci plyn) na odstraňovanie O2 z vody na obsah nižší ako 20 µg/l podľa EN12952-12. Kompletné riešenie inštalované na ráme s riadiacim panelom a vákuovým čerpadlom s vnútorným chladením. Púzdra membrán a potrubné rozvody MDU sú z nerezovej ocele triedy AISI 316.

 
Individual solution for removal of carbon dioxide without chemicals


Odstraňovanie CO2 bez chemickej úpravy pH

Membránové odplynovacie zariadenia poskytujú čistú, na údržbu nenáročnú metódu odstraňovania oxidu uhličitého z vody bez použitia akýchkoľvek chemikálií na úpravu pH. Bezchemické riešenie bolo hlavnou motiváciou zákazníka pre využitie MDU zariadenia v jeho prevádzke. Rovnako aj RO a EDI sú bezchemickým riešením.

 
Individuálne riešenie na odstraňovanie kyslíka vo farma aplikácii


Odstraňovanie O2 vo farmaceutickej aplikácii

Aplikácia predstavuje odstraňovanie kyslíka v cirkulačnom okruhu so studenou vodou. Prevádzkový režim je kombinovaný: vákuové čerpadlo a dusík ako čistiaci plyn. MDU zariadenie je navrhnuté pre CIP sanitáciu horúcou vodou (Cleaning-In-Place), ktorá je požiadavkou pri výrobe vysoko čistej vody (High Purity Water) v zmysle noriem USP (United States Pharmacopoeia) a Ph. Eur. (European Pharmacopoeia). 

 
Membránový odplynovač - kliknite pre väčší obrázok


Ako to funguje

Membránové odplynovacie zariadenie využíva na odstraňovanie plynov z vody mikroporézne membrány z dutých vlákien. Duté vlákna sú spletené do štruktúry, ktorá obklopuje centrálnu rúru vo vnútri púzdra. Počas prevádzky voda preteká okolo vonkajšieho povrchu dutých vlákien, zatiaľ čo sa vákuum, čistiaci plyn alebo ich kombinácia privádza k vnútornej strane týchto vlákien. Vďaka hydrofóbnej povahe materiálu membrány je preto možný priamy kontakt plynu a vody bez vzájomnej disperzie. Pôsobenie vyššieho tlaku na strane prúdu vody oproti prúdu plynu vytvára hnaciu silu na prestup vo vode rozpusteného plynu cez póry membrány. Plyn sa následne odvádza zo systému prostredníctvom vákuového čerpadla a/alebo vhodného čistiaceho plynu.

Čítajte viac

 

Odkazy