Kompaktné zariadenia CU:RO - pripravené na použitie

Kompaktné zariadenie CU:RO - pripravené na použitie!

Pripravené na použitie

Naša nová séria kompaktných jednotiek typu CU:RO obsahuje kompletný systém reverznej osmózy s predúpravou na jednom ráme z nekorodujúcej ocele - pripravený na použitie. Táto koncepcia prináša nasledujúce výhody:

  • vopred určený systém so štandardným rozsahom predúpravy; umožňuje transparentný predaj a návrh 
  • otestovaný vo výrobe ako celok; minimalizuje riziká prevádzky a vady
  • montovaný na ráme; umožňuje bezpečnú a rýchlu inštaláciu
  • kompaktný vzhľad s minimálnou zastavanou plochou

Séria obsahuje 5 rôznych veľkostí so štandardným výstupným prietokom demineralizovanej vody od 0.4 do 2.0 m³/h - každá môže byť vybavená 3 druhmi predúpravy.

Predúprava

Najdôležitejšou podmienkou pre bezproblémovú prevádzku a dlhú životnosť zariadení je pre RO systémy správna predúprava vstupnej vody. Prostredníctvom vhodných opatrení je nevyhnutné vyhnúť sa zanášaniu membrán suspendovanými tuhými látkami, usadzovaniu minerálov a ďalšími nečistotami. Minerálnu tvrdosť možno odstrániť zmäkčovačmi, suspendované látky v mechanickom filtri, kým obsah voľného chlóru možno odstrániť vo filtri s aktívnym uhlím. Môžte si zvoliť z nasledujúcich možností predúpravy:

  • Jednoduché zmäkčovanie; zmäkčovač s jedným filtrom
  • Duplexné zmäkčovanie; zmäkčovač s dvoma filtrami 
  • Filter s aktívnym uhlím a jednoduché zmäkčovanie

Navyše sú na vstupe všetky kompaktné zariadenia vybavené špeciálnym mechanickým filtrom, ktorý je spoľahlivý a ľahko sa čistí. Štandardným komponentom na všetkých takýchto zariadeniach je aj ochrana pred spätným vniknutím vody z úpravovne do verejnej vodovodnej siete.

Riadiaci panel SE30

Spoločnosť EUROWATER navrhla integrovaný riadiaci panel spájajúci prevádzkový panel a programovateľnú logickú riadiacu jednotku (PLC), ktorá je dostupná z predného panelu spolu s prietokomermi a manometrami.

Riadiaci panel ponúka užívateľsky prístupné HMI prostredie. Panel má veľkú, podsvietenú obrazovku na optimálne ovládanie a monitorovanie prevádzky. Štruktúra menu je štandardizovaná a prístupná v niekoľkých jazykoch. Toto umožňuje ľahký a rýchly prístup k prevádzkovým údajom a nastaveniu parametrov. Príjemná funkčná klávesnica na prednom paneli predstavuje bezpečné komunikačné rozhranie bez potreby narušenia ochrany IP54 zariadenia.
 

Ďalšie

  • Rozvádzač na napájanie zariadenia elektrickým prúdom s hlavným vypínačom a kompletnou ochranou motora čerpadla RO
  • Merač vodivosti s teplotnou kompenzáciou a výstupným signálom 4-20 mA

Pre ďalšie informácie kontaktujte miestne zastúpenie spoločnosti.

Čítajte viac

 

 

Odkazy