Filtre a filtračné médiá na vodu

Filtre s prírodnými i syntetickými filtračnými médiami majú široký rozsah použitia: predfiltrácia pred ďalšou úpravou vody, cirkulačná voda, regenerácia vody, kotlová voda, chladiaca voda a odpadová voda.

Výhody

Široký výrobný program EUROWATER a jeho dodávateľa filtračnej techniky umožňuje výber nespočetného množstva filtračných aplikácií - dokonca i pre kvapaliny s extrémnymi hodnotami pH a teplotami.

Opis zariadenia

Prietoky štandardnými zariadeniami sú do 200 m³/h. Filtračné zariadenia predstavujú široký rozsah rôznych typov: tlakové filtre s filtračným sáčkom, filtre s filtračnými vložkami, hydroantracitové filtre, pieskové filtre, kalcinačné filtre ako aj zariadenia na špeciálne filtračné účely.

Inštalácia obsahuje selektívny iónmenič, multimediálny filter a flter s aktívnym uhlím. Aplikácia: Odstraňovanie ťažkých kovov pri výrobe tlačených spojov.
 

Filtre s filtračnými vložkami a sáčkami

Široká výkonová škála od jednotiek po desiatky m³/h na každý modul. Vyrobené z nerezovej ocele triedy AISI 316L pre vysokú odolnosť v chemickom prostredí.

Ideálne sú pre splnenie požiadaviek širokého rozsahu prietokov a malých inštalačných priestorov. Používajú sa na filtráciu kotlovej a chladiacej vody, cirkulačnej vody v systémoch diaľkového vykurovania, oplachovej vody v priemysle povrchových úprav a v elektrotechnickom priemysle ako aj na filtráciu procesných kúpeľov a pod.

 

Filtračné vložky a sáčky

Vyrábajú a dodávajú sa v širokom rozsahu pórovitostí (už od 0.1 µm), materiálovej škály pre chmickú kompatibilitu (PP, Nylon, PES a iné) a štandardizovaných veľkostí (vložky 10" až 40" a sáčky s priemerom 4.25" až 7"). Vhodným výberom médií je možné optimalizovať filtračný systém pre dosiahnutie potrebnej účinnosti filtrácie v danej aplikácii.

Uplatnenie najčastejšie nachádzajú pri úprave vody, v nápojovom, farmaceutickom, automobilovom, petrochemickom a chemickom priemysle, pri výrobe farieb, lakov a pigmentov a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť vysokú mechanickú čistotu produktov.

 

Hydroantracitové filtre typ EFT/EFTB

Prietok: do 200 m³/h na každý modul.

Tlakové filtre pre multimediálnu filtráciu. Vysoká rýchlosť filtrácie. Vhodné sú ako nosič pre rozmnožovanie biomasy pri konvenčnom biologickom čistení odpadových vôd, na filtráciu obehovej chladiacej vody, na filtráciu vody z chovov rýb a pod.

 

Tlakové filtre typ FNS/FNSA

Prietok: do 8 m³/h.
 
Uplatňujú sa v aplikáciách, kde voda obsahuje veľké množstvo mechanických nečistôt. Zloženie náplne sa navrhnuje podľa individuálnych potrieb. Zariadenia majú široké priemyselné použitie včítane znovu využitia - regenerácie vody a filtrácie cirkulačnej vody.

 

Pieskové filtre

Prietok: do 200 m³/h.

Tlakové filtre s náplňou piesku. Používajú sa na predfiltráciu pred akoukoľvek ďalšou úpravou vody, na redukciu SDI (Silt Density Index) pred reverznou osmózou, na filtráciu brúsnych a obrábacích chladiacich emulzií a pod.

 

Kalcinačné zariadenia

Prietok: do 100 m³/h na každý modul.
 
Tlakové filtre s náplňou Hydrolitu Ca. Používajú sa napríklad na mineralizáciu - dotvrdzovanie - kalcináciu vody vyrobenej v generátoroch čistej vody.

Read more

 

Odkazy