EDI zariadenia (elektrodeionizácia)

Zariadenie EDI sa uplatňuje za RO na dočistenie demineralizovanej vody, teda na dosiahnutie veľmi nízkej vodivosti a nízkeho obsahu kremičitanov. EDI je alternatívou k tradičným dočisťovacím zariadeniam typu mixed-bed.

Typickými aplikáciami pre využitie EDI sú: doplnková voda pre kotly, teplárne a elektrárne, procesná voda v elektronickom priemysle, farmaceutickom priemysle, nemocniciach a laboratóriách.

Opis zariadenia

Prietoky štandardných modulov: do 10.2 m³/h. Zariadenia EDI sa vyrábajú buď ako štandardné moduly alebo ich výrobu možno prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka.

Výhody

Elektrodeionizácia je nepretržitý proces a využíva regeneráciu bez použitia chemikálií.  Preto úplne odpadajú problémy so skladovaním a manipuláciou kyselín a lúhov a čas potrebný na regeneráciu. Zariadenia EDI sú vďaka ich kompaktnej konštrukcii priestorovo nenáročné. Výrobou sa zabezpečuje ich vysoká kvalita, v prevádzke vyžadujú minimálnu údržbu a ich spoľahlivosť je takisto veľmi vysoká.

EDI zariadenie.

Čítajte viac

 

 

Odkazy