Demineralizátory

Demineralizátor typ DMHE s výkonom okolo 5 m3/h.

Zariadenia tohto typu vyrábajú demineralizovanú vodu technológiou iónovej výmeny.

V rámci ich širokého použitia sa uplatňujú hlavne v nemocniciach a laboratóriách ako aj v priemyselných aplikáciách na výrobu procesnej vody, vody pre parné kotly a vysokotlakové horúcovodné kotly a chladiacu vodu.

Výhody

Kompaktný vzhľad demineralizačných zariadení umožňuje zachovať priaznivé ceny. Štandardný výrobný program EUROWATER zahŕňa množstvo rozličných požiadaviek. Zariadenia sú
konštrukčne jednoduché, s nenáročnou prevádzkou, kompaktným vzhľadom a sú odolné voči korózii. Na rámoch predmontované zariadenia umožňujú rýchlu inštaláciu na mieste.

Opis zariadenia

Prietok štandardnými modulmi je do 50 m³/h. Demineralizátory sa vyrábajú ako dvojmodulové (regenerované súprudovo alebo protiprúdovo) a ako demineralizátory so zmiešanou náplňou (mixed-bed), v ktorých sa regenerácia uskutočňuje buď na mieste alebo servisným spôsobom. Zariadenia typu mixed-bed sa najčastejšie uplatňujú tam, kde sa kladú prísne požiadavky na nízky obsah solí a kyseliny kremičitej vo vode.

 

Typ DME/DMHE

Pretok: do 14 m³/h.

Vodivosť: menej ako 30 µS/cm.
Automatické, dvojmodulové zariadenie.
Súprudová regenerácia.

 

Typ DMCE

Prietok: do 7.5 m³/h.

Vodivosť: menej ako 10 µS/cm.
Automatické, dvojmodulové zariadenie.
Protiprúdová regenerácia umožňuje zníženie spotreby regeneračných chemikálií.

 

Typ UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeneration)

Prietok: do 50 m³/h.

Vodivosť: menej ako 5 µS/cm.
Automatické, dvojmodulové zariadenie.
Protiprúdová regenerácia umožňuje optimalizáciu spotreby regeneračných chemikálií.
Samočistiace zariadenie, zabezpečuje konštantnú a nízku stratu tlaku.

 

Typ MB/MBA

Prietok: do 50 m³/h.

Vodivosť: menej ako 0.1 µS/cm.
Mixed-bed zariadenie, typ MB/MBA sa používa na perfektné dočistenie vody.
Manuálna alebo automatická regenerácia.
Pozrite aj SILEX.

 

Čítajte viac

 

Odkazy