Dealkalizátory

Slabo kyslý katex

Dealkalizáciou dochádza k redukcii obsahu tvrdosti a bikarbonátov vo vode, čím sa znižuje i soľnosť vody o približne 75 %. Používajú sa na úpravu doplnkovej vody pre kotly a systémy diaľkového vykurovania ako aj na výrobu procesnej vody v pivovaroch. 

Výhody a referencie
Množstvo odluhu kotla je v prípade použitia dealkalizátorov významne nižšie ako v prípade úpravy doplnkovej vody samotnými zmäkčovačmi. Ak je zloženie surovej vody vhodné pre dealkalizáciu, takáto úprava vody je potom vhodná pre kotly s vyšším parným výkonom a prevádzka je hospodárnejšia. Pri varení piva má významný vplyv na jeho kvalitu obsah bikarbonátov vo vode. Tento možno nastaviť zmiešaním dealkalizovanej a surovej vody vo vhodnom pomere. 

Opis zariadenia
Prietoky štandardnými modulmi sú 1-50 m3/h. Zariadenia sa vyrábajú ako jednomodulové a duplexné. Oceľové filtračné nádoby sú povrchovo obojstranne upravené polypropylénom. Kompletná technológia na výrobu doplnkovej vody pre kotly najčastejšie obsahuje dealkalizátor, CO2 odplynovač a zmäkčovacie zariadenie. 

Dealkalizátory vo veľkom pivovare v Dánsku.
 
Klik for stort billede

Typ DCM/DCMH

Prietok: 1.5-14 m³/h na každý modul.
Jednomodulové a duplexné zariadenia, montované na ráme.

 

Typ DCTFA

EUROWATER dodáva zariadenia na výkon až do 50 m³/h.
Zariadenia majú samostatnú regeneračnú jednotku.

Čítajte viac

 

Odkazy