Štandardné produkty

Náš kompletný výrobný program obsahuje základné a overené technológie ako sú filtrácia, iónová výmena a membránová filtrácia a je založený na štandardných modulárnych systémoch, ktoré zahŕňajú väčšinu potrieb zákazníkov.

 

Tlakové filtre

Oxidácia a filtrácia prostredníctvom tlakového filtra sa používa na znižovanie obsahu železa, mangánu, amónnych látok, arzénu a kyslosti v podzemných a povrchových vodách. Tlakové filtre sa tiež používajú na filtráciu mechanických nečistôt.

 

Filtre s aktívnym uhlím

Filter s aktívnym uhlím odstraňuje voľný chlór, chlóramíny, chlórdioxid, fenoly, organické rozpúšťadlá a pesticídy.

 

Filtračné zariadenia

Filtrácia mechanických nečistôt. Filtračné zariadenia sa používajú v rámci predúpravy pred ďalšou technológiou na úpravu vody, v cirkulačných systémoch, pri recirkulácii vody, na úpravu kotlovej vody, chladiacej vody a odpadovej vody. Skupina obsahuje tlakové filtračné zariadenia na filtráciu filtračnými sáčkami, filtračnými vložkami, pieskové filtre, multimediálne filtre a iné.

 

Zmäkčovače

Znižovanie obsahu celkovej tvrdosti vody prostredníctvom iónovej výmeny. Zmäkčovače vymieňajú ióny vápnika a horčíka v surovej vode za ióny sodíka.

 

Demineralizátory

Výroba demineralizovanej vody prostredníctvom iónovej výmeny. Zariadenia s dvoma filtrami, zariadenia typu mixed-bed a SILEX so zmiešaným iónmeničom.

 

Reverzné osmózy

Úplná demineralizácia vody prostredníctvom membránovej technológie. Názov reverznej osmózy sa často skracuje na RO. Zariadenia na reverznú osmózu sa používajú na výrobu demineralizovanej vody bez použitia kyseliny chlórovodíkovej a hydroxidu sodného.

 

Kompaktné zariadenia CU:RO

Kompaktné zariadenia na demineralizáciu vody prostredníctvom reverznej osmózy (RO zariadenia). Na ráme inštalované zariadenie obsahuje kompletnú jednotku reverznej osmózy spolu s predúpravou (filtrácia cez aktívne uhlie a/alebo zmäkčovanie) - pripravené na použitie!

 

 

Membránové odplynovacie zariadenia

Odstraňovanie oxidu uhličitého (CO2) a kyslíka (O2) bez dávkovania chemikálií.

 

Mixed-bed zariadenia

Mixed-bed zariadenia sa používajú na dočisťovanie demineralizovanej vody vyrobenej klasickými zariadeniami na iónovú výmenu alebo reverznou osmózou za účelom získania vody s veľmi nízkou vodivosťou a obsahom kremičitanov. Pozrite tiež EDI zariadenia.

Mixed-bed zariadenia sa často používajú aj na výrobu malých množstiev demineralizovanej vody vysokej kvality priamo z verejného rozvodu pitnej vody.

 

EDI zariadenia

EDI zariadenie sa používa za RO na dočisťovanie demineralizovanej vody za účelom získania vody s nízkou vodivosťou a obsahom kremičitanov. Pozrite tiež mixed-bed zariadenia.

Dealkalizátory

Znižovanie tvrdosti vody a obsahu hydrogenuhličitanov prostredníctvom iónovej výmeny. Na rošte montované zariadenia s jedným alebo dvoma filtrami.

 

Nanofiltračné zariadenia

Nanofiltračné zariadenia sa používajú na znižovanie obsahu organických látok, zafarbenia vody, síranov, chloridov, fluoridov, baktérií a vírusov. Tiež sa môže výhodne použiť za účelom čiastočného zmäkčovania vody.

Nanofiltrácia, ktorá je membránovou technológiou, sa bežne používa na úpravu pitnej a procesnej vody.

 

Selektívne iónmeniče

Úprava určitých typov priemyselných odpadových vôd znečistených  ťažkými kovmi z povrchových úprav.

 

Odplynovače

Znižovanie obsahu vo vode rozpustených plynov - kyslíka, oxidu uhličitého a vzduchu. Skupina obsahuje vákuové odplynovače a mechanické CO2-odplynovače.

 

Dávkovacie čerpadlá

Na dezinfekciu, alkalizáciu a úpravu pH prostredníctvom dávkovania chemikálií na ochranu pred koróziou a minerálnymi usadeninami. 

 

 

UV sterilizátory

Ultrafialovým žiarením je možné efektívne redukovať mikrobiologickú aktivitu vo vode.

 

Ultrafiltračné zariadenia

Ultrafiltrácia sa používa na odstraňovanie mechanických nečistôt, organických a koloidných látok a mikroorganizmov prevažne z povrchových vodných zdrojov.

Je možné ju uplatniť taktiež aj ako bezpečnú biologickú bariéru pri výrobe pitnej vody vo vodárňach alebo ako predúpravu pre ďalšie technologické stupne úpravy vody v rôznych priemyselných aplikáciách.

Čítajte viac

 

 

Odkazy