Kompletné úpravne vody v kontajneroch - pripravené na použitie - pre optimálne zabezpečenie potrieb zákazníka

 

3D schéma kontajnera

Na obrázku vyššie môžte vidieť príklad plne vybaveného kontajnera. Kontajner bol navrhnutý pre potreby elektrárne a vyrobená voda sa používa ako chladiaca voda (8 m³/h), napájacia voda pre kotly na výrobu vysokotlakovej pary pre turbínu (6 m³/h) a ako pitná voda. Kontajner obsahuje: filter s aktívnym uhlím, tlakové filtre, zmäkčovače so zásobníkmi na soľanku, dávkovacie zariadenie, filtre na filtračné sáčky, dvojprechodovú jednotku reverznej osmózy, dealkalizátory, tlakové čerpadlá a riadiacu skriňu. Tento kontajner je izolovaný a je vybavený vlastným osvetlením a klimatizáciou.

EUROWATER WTP-C

Kompletná úpravňa vody inštalovaná do kontajnera.

 

Koncepcia

Riešenie úpravne vody obsahuje niekoľko krokov samotnej úpravy, napr. filtráciu, zmäkčovanie a demineralizáciu - všetky operácie sú riadené z centrálnej riadiacej skrine. Prevádzku týchto jednotiek je nutné zosynchronizovať priamo na mieste inštalácie.  

Ak si nie je koncový užívateľ alebo dodávateľ vyšších celkov istý, či môže byť inštalácia realizovaná v rámci určených rozpočtových a dispozičných možností, môže byť dokonca výhodou ak si objedná úpravňu vody (kontajner alebo montovanú na ráme), ktorá je použiteľná ihneď po dodávke na miesto.

Riešenie je kompletné, vrátane vnútorného potrubného a elektrického prepojenia, ktoré sa realizovalo priamo vo výrobe. Tlakové a výkonové skúšky celej úpravovne boli uskutočnené v našom závode. Takéto zabezpečenie možno dosiahnuť s úpravňami EUROWATER montovanými na ráme alebo v kontajneroch. 

Pri využití kontajnera zároveň získavate výhodu, že samotný kontajner je v podstate stavebným objektom, ktorý je možné v rámci projektu ponechať na mieste. Kontajnery možno dodať s izoláciou alebo bez nej a môžu byť vybavené dverami vo dverách, osvetlením, klimatizáciou, havarijnou sprchou, atď.

Vybudovali sme už veľa rôznych úpravní na požiadanie zákazníkov prispôsobených ich individuálnym požiadavkám a želaniam. Nižšie si z nich môžte prehliadnuť zopár príkladov.

Radi pre vás vypracujeme ponuky na uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy takýchto kontajnerových riešení.

 

Kompletná úpravňa vody v 6 m kontajneri. Riešenie obsahuje dávkovanie, filtráciu cez aktívne uhlie, zmäkčovanie a demineralizáciu jednotkou reverznej osmózy.

 

12 m kontajner s úpravňou vody obsahujúcou oxidáciu a filtráciu v tlakových filtoch typu TFB20. Jednotka má výkon do 90 m³/h.

 

64 m³/h demineralizovanej vody vyrobenej jednokou reverznej osmózy. V kontajneri je tiež nainštalované dávkovacie zariadenie.

 

EDI jednotka s výkonom 60 m³/h úplne demineralizovanej vody s veľmi nízkou vodivosťou a obsahom kyseliny kremičitej na výrobu doplnkovej vody pre kotol na výrobu pary pre vysokotlakovú parnú turbínu.

Potrubný systém na upravenú vodu je zváraný v PP (polypropyléne), pričom uskutočnenie jedného zváraného spoja trvá asi 15-20 minút. Celkovo je na úpravni vody realizovaných 570 takýchto spojov. Každá z buniek EDI má vlastný testovací kohútik.

Čítajte viac

 

Odkazy