Zmäkčená voda na obmedzený čas

 

Ak potrebujete zmäkčovač na kratšiu alebo dlhšiu dobu prevádzky, napríklad na

  • Naplnenie zásobných nádrží
  • Naplnenie potrubného systému teplární a elektrární
  • Dočasnú dodávku vody počas renovácie jestvujúcich úpravní
  • Prevádzku pilotných projektov

môžeme vaše požiadavky zabezpečiť prostredníctvom prenájmu úpravovní vody EUROWATER.

Zmäkčená voda

Pri zmäkčovaní sa ióny vápnika a horčíka nahrádzajú iónmi sodíka, ktorého soli nespôsobujú problémy charakterizujúce tvrdú vodu. Upravená voda má celkovú tvrdosť nižšiu ako 0.5 °N.

Opis úpravne

Úpravňa je zmontovaná na pevnom transportnom ráme spolu s vnútornými potrubnými a elektrickými prepojeniami, čo umožňuje jej jednoduché a rýchle pripojenie a sprevádzkovanie. Systém je ovládaný automaticky, na základe spotreby vody.

Riadiaci panel úpravne je prednastavený podľa hodnôt parametrov získaných z rozboru vody. Takto prevádzka úpravne splní vaše požiadavky bez potreby nastavovania parametrov riadenia pred začatím výroby mäkkej vody.

Program úpravní vody na prenájom od EUROWATER je široký a nie všetky riešenia sú identické s tými, ktoré si môžte prezrieť na našich stránkach. Ponúkame zariadenia na prenájom s prietokom od 3 - 30 m³/h. Upozorňujeme, že dôležité sú technické podklady, ktoré od nás získate na základe vašej žiadosti.

Meracie prístroje

Ak je potrebné, možno prenajať aj prístroj Testomat na meranie zvyškovej tvrdosti vody na výstupe zo zmäkčovača. Testomat monitoruje kvalitu upravenej vody a v prípade, že je prekročená limitná hodnota, vyšle do riadiaceho panela SE signál výstrahy. Testomat je vhodným monitorovacím zariadením pre všetkých zákazníkov s potrebou ďalšej úpravy vody alebo prevádzkujúcich výrobné technológie, v ktorých je použitie tvrdej vody neprípustné, dokonca i v malých množstvách.

Objednávky

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

 
Predný pohľad na zmäkčovače. Všetky potrubné a elektrické rozvody sú inštalované a úpravovňa je pripravená na použitie.
Predný pohľad na zmäkčovače. Všetky potrubné a elektrické rozvody sú inštalované a úpravovňa je pripravená na použitie.
 
Zadný pohľad. Potrubný systém je z galvanizovanej ocele a je veľmi robustný.
Zadný pohľad. Potrubný systém je z galvanizovanej ocele a je veľmi robustný.
 
Pevný transportný rám s pripraveným uchopením pre žeriav alebo iný zdvíhací systém.
Pevný transportný rám s pripraveným uchopením pre žeriav alebo iný zdvíhací systém.
 
Riadiaci panel s jednoduchým spôsobom ovládania. Riadenie je vopred nastavené na základe analýzy surovej vody a poznania účelu použita upravenej vody.
Riadiaci panel s jednoduchým spôsobom ovládania. Riadenie je vopred nastavené na základe analýzy surovej vody a poznania účelu použita upravenej vody.
 
Testomat - zariadenie na meranie zvyškovej tvrdosti vody na výstupe zmäkčovača.
Testomat - zariadenie na meranie zvyškovej tvrdosti vody na výstupe zmäkčovača.

Čítajte viac    

 

Odkazy