Potrebujete pitnú vodu na obmedzený čas?

Spoločnosť EUROWATER ponúka na prenájom aj tlakové filtre na filtráciu vody.

Prietok a kvalita vody

Tlakové filtre majú prietok do 35 m3/h a môžu vyrábať kvalitnú pitnú vodu. 

Jedno zariadenie - množstvo aplikácií

  • Filtrácia studničnej vody
  • Filtrácia morskej vody
  • Dechlorácia
  • Mechanická filtrácia
  • Stvrdzovanie demineralizovanej vody
  • Filtrácia priesakových vôd
  • Finálna filtrácia odpadovej vody

Objednávky

Prosím, kontaktujte nás pre získanie ďalších informácií.

Tlakový filter TF35 na prenájom
Tlakový filter TF35 na prenájom

Čítajte viac

 

Odkazy