Potrebujete demineralizovanú vodu na obmedzený čas?

EUROWATER ponúka na prenájom kompletné kompaktné zariadenia na demineralizáciu vody.

Pripravené na použitie!

Kompaktné zariadenie obsahuje reverznú osmózu s mechanickým filtrom a zmäkčovačom v predúprave. Všetky komponenty sú inštalované na spoločnej pevnej mobilnej konštrukcii a pripravené na použitie.

Prietok a kvalita vody

Kompaktné zariadenie má výkon do 2.0 m³/h a za bežných okolností môže vyrábať demineralizovanú vodu s vodivosťou nižšou ako 10 μS/cm.

Nenáročná prevádzka

Prevádzka kompaktnej technológie je nenáročná; riadiaci panel, prietokomery a manometre sú dobre prístupné z prednej strany zariadenia.

Možnosti použitia

  • Procesná voda v prípade havárií
  • Sezónne špičkové spotreby
  • Dočasné dodávky procesnej vody v období počas renovácie alebo substitúcie jestvujúcej úpravne vody
  • Plnenie zásobníkov diaľkových vykurovacích systémov

Zásobník upravenej vody s čerpadlom

Rovnako ponúkame na prenájom aj zásobník upravenej vody s dopravným čerpadlom navrhnutým pre kompaktné zariadenia typu CU:RO. Zásobná nádrž má objem 1100 litrov a čerpadlo zabezpečí nominálny prietok okolo 3 m³/h. 

Merač vodivosti

Ak je potrebné, možno prenajať aj konduktometer na meranie vodivosti vody na výstupe demineralizačného zariadenia.

Objednávky

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

 
Demeneralizátor CU:RO so zásobníkom upravenej vody
Demeneralizátor CU:RO so zásobníkom upravenej vody
 
Konduktometer Signet s lapačom náplne
Konduktometer Signet s lapačom náplne

Čítajte viac

 

Odkazy