Prenájom úpravní vody - pripravené ihneď na použitie

Kliknite na obrázok a pozrite si krátky film o prenájme úpravne vody

Potrebujete pitnú vodu, zmäkčenú, demineralizovanú, dezinfikovanú vodu na obmedzený čas? Spoločnosť EUROWATER ponúka na prenájom pre zákazníkov, ktorí potrebujú úpravňu vody len dočasne, široký technologický rozsah.  

Technológie sú pre vás pripravené na okamžité použitie!

Disponujeme vhodnými úpravňami pre malé, stredné a vysoké potreby vody. Naše úpravne sú pripravené na transport, čo nám umožňuje reagovať na vaše požiadavky úpravy vody vo veľmi krátkom čase. Všetky úpravne sú navrhnuté tak, aby mohli byť u zákazníka vo veľmi krátkom čase po dodávke pripojené a spustené do prevázky.

Naša medzinárodná sieť organizovaných servisných stredísk so skúsenými inžiniermi a servisnými technikmi pre vás zabezpečí spustenie do prevádzky a zaškolenie vašich pracovníkov obsluhy úpravne.
 

Objednávky

Prosím, kontaktujte nás pre získanie ďalších informácií a rezerváciu prenájmu úpravní vody.

Zmäkčovače do 30 m³/h

Kompaktné demineralizačné zariadenia do 2 m³/h 

 

Demineralizačné zariadenia v kontajneri do 20 m³/h

 

UV dezinfekčné zariadenia do 99 m³/h

 

Demineralizátory do 28 m³/h

 

Tlakové filtre do 30 m³/h

Čítajte viac

 

Odkazy