Kompletné úpravne vody pripravené na použitie - pre optimálne zabezpečenie potrieb zákazníka

EUROWATER WTP-F modulárny návrh

Kompletná úpravňa vody inštalovaná na ráme, modulárny návrh

 EUROWATER WTP-F

 Kompletná úpravňa vody inštalovaná na ráme.

Riešenie úpravne vody obsahuje niekoľko krokov samotnej úpravy, napr. filtráciu, zmäkčovanie a demineralizáciu - všetky operácie sú riadené z centrálnej riadiacej skrine. Prevádzku týchto jednotiek je nutné zosynchronizovať priamo na mieste inštalácie.  

Ak si nie je koncový užívateľ alebo dodávateľ vyšších celkov istý, či môže byť inštalácia realizovaná v rámci určených rozpočtových a dispozičných možností, môže byť dokonca výhodou ak si objedná úpravňu vody (kontajner alebo montovanú na ráme), ktorá je použiteľná ihneď po dodávke na miesto.

Riešenie je kompletné, vrátane vnútorného potrubného a elektrického prepojenia, ktoré sa realizovalo priamo vo výrobe. Tlakové a výkonové skúšky celej úpravovne boli uskutočnené v našom závode. Takéto zabezpečenie možno dosiahnuť s úpravňami EUROWATER montovanými na ráme alebo v kontajneroch. 

Pri využití kontajnera zároveň získavate výhodu, že samotný kontajner je v podstate stavebným objektom, ktorý je možné v rámci projektu ponechať na mieste. Kontajnery možno dodať s izoláciou alebo bez nej a môžu byť vybavené dverami vo dverách, osvetlením, klimatizáciou, havarijnou sprchou, atď.

Vybudovali sme už veľa rôznych úpravní na požiadanie zákazníkov prispôsobených ich individuálnym požiadavkám a želaniam. Nižšie si z nich môžte prehliadnuť zopár príkladov.

Radi pre vás vypracujeme ponuky na uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy takýchto kontajnerových riešení.

 

Na ráme montovaná úpravňa vody pre turbínu

Táto kompletná úpravňa vody slúži pre 90 MW elektráreň v Afrike. Technológia je navrhnutá na výrobu 

  • 1.5 m³/h ultra čistej vody pre turbínu
  • 7.5 m³/h demineralizovanej chladiacej vody
  • 2.0 m³/h požiarnej vody, atď.

Na ráme sú namontované nasledujúce zariadenia na úpravu vody: vstupný filter, filter s aktívnym uhlím, UV sterilizátor, dávkovacie zariadenie na antiscalant, mechanické filtre, dvojprechodová jednotka reverznej osmózy, EDI (jednotka elektrodeionizácie). Celá technológia je riadená centrálnou PLC riadiacou jednotkou s dotykovou obrazovkou.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok
 

Na ráme montované dočisťovacia a demineralizačná jednotka

Kvôli skutočnosti, že často býva drahé a náročné realizovať priemyselné inštalácie v zahraničí, je rozumné predinštalovať a otestovať maximálne možný technologický rozsah mimo nich, v domácom závode.   

Zobrazená technológia je namontovaná na povrchovo upravenom oceľovom konštrukčnom ráme so zapusteným mobilným manipulačným podvozkom.

Úpravňa je konštruovaná na prietok 9 m³/h a obsahuje filter s filtračným sáčkom na odstraňovanie mechanických nečistôt, dočisťovaciu jednotku na odstraňovanie organických a suspendovaných látok, demineralizačnú jednotku, jednotku na neutralizáciu regeneračných chemikálií a centrálny elektrický rozvádzač s riadením.

Čítajte viac

 

Odkazy