Voda vykurovacieho systému

Kvalitatívne optimálnou prídavnou a cirkulačnou vodou je odplynená demineralizovaná voda bez mechanických nečistôt a vhodne alkalizovaná malým množstvom korekčných chemikálií. Ak tieto parametre podceníte, riskujete v systéme šírenie korózie a usadzovanie tuhých častíc, čo má za následok deštrukciu potrubného systému a skrátanú životnosť zariadení.

Demineralizácia prídavnej vody a časti prúdu cirklačnej vody
Náš štandardný výrobný program zahŕňa potrebu demineralizácie prídavnej i cirkulačnej vody. Zmäkčovanie, demineralizácia, odplynovanie a alkalizácia sú jednotkové operácie vo všetkých našich riešeniach.

Výhodné investície
Investície do úpravy vody od EUROWATER sa oplatia. Zoznam priamych a merateľných výhod je dlhý. Patria medzi ne hlavne: menšia korózia - včítane zníženého rizika biokorózie - redukovaná spotreba chemikálií a predĺžená životnosť zariadení systémov vykurovania.

Úprava doplnkovej vody pre systém diaľkového vykurovania obsahujúca reverznú osmózu s výkonom 15 m³/h, zmäkčovanie ako predúpravu na odstránenie vápenatých a horečnatých solí.
 

Odporúčania pre úpravu vody

Dánsko je už mnoho rokov známe ako vedúca krajina v oblasti diaľkového vykurovania; je to vďaka rozsahu využívania diaľkového vykurovania (až 65 % celkových energetických požiadaviek krajiny).

Radi by sme sa s vami podelili o nové odporúčania pre správnu úpravu vody od Danish District Heating Association (Dánska asociácia diaľkového vykurovania) - asociácia, ktorá združuje 350 spoločností pre diaľkové vykurovanie a energetiku a ich členov.

Správa je založená na spoločných poznatkoch sektoru dánskeho diaľkového vykurovania. Predpokladáme, že môže inšpirovať spoločnosti a konzultantov pre diaľkové vykurovanie v ďalších krajinách za účelom zváženia možnosti implementácie špecifikácií pre úpravu vody s využitím dánskych skúseností.

V skratke, kvalita úpravy vody významne vplýva na životnosť potrubných systémov, armatúr, ventilov, výmenníkov tepla, atď. Teda, má ďalekosiahly ekonomický vplyv na systém diaľkového vykurovania. Odporúčania sú zamerané napríklad na zníženie používania chemikálií, v súlade s pohľadom na diaľkové vykurovanie ako energeticky únosný systém, a tiež z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia i prevádzkových nákladov.

Odporúčania pre úpravu vody v diaľkových vykurovacích systémoch je teraz k dispozícii v angličtine (80 strán).
 
 

Stiahnite si verziu PDF tu:

Company 
Name 
Email 

Čítajte viac

 

 

Odkazy