Voda vykurovacieho systému

Kvalitatívne optimálnou prídavnou a cirkulačnou vodou je odplynená demineralizovaná voda bez mechanických nečistôt a vhodne alkalizovaná malým množstvom korekčných chemikálií. Ak tieto parametre podceníte, riskujete v systéme šírenie korózie a usadzovanie tuhých častíc, čo má za následok deštrukciu potrubného systému a skrátanú životnosť zariadení.

Demineralizácia prídavnej vody a časti prúdu cirklačnej vody
Náš štandardný výrobný program zahŕňa potrebu demineralizácie prídavnej i cirkulačnej vody. Zmäkčovanie, demineralizácia, odplynovanie a alkalizácia sú jednotkové operácie vo všetkých našich riešeniach.

Výhodné investície
Investície do úpravy vody od EUROWATER sa oplatia. Zoznam priamych a merateľných výhod je dlhý. Patria medzi ne hlavne: menšia korózia - včítane zníženého rizika biokorózie - redukovaná spotreba chemikálií a predĺžená životnosť zariadení systémov vykurovania.

Úprava doplnkovej vody pre systém diaľkového vykurovania obsahujúca reverznú osmózu s výkonom 15 m³/h, zmäkčovanie ako predúpravu na odstránenie vápenatých a horečnatých solí.

Čítajte viac

 

 

Odkazy