Voda pre zvlhčovanie

Polygrafický a papierenský priemysel, drevárský priemysel, potravinársky priemysel a textilný priemysel predstavujú oblasti v ktorých je mimoriadne dôležité zabezpečiť a udržiavať prostredníctvom klimatizácie vhodné výrobné podmienky. Cieľom zvlhčovania je zabezpečiť rovnomernú kvalitu produktov, vysokú produkciu a perfektné vnútorné klimatické podmienky s konštantnou teplotou a príjemnou vlhkosťou vzduchu. Prostredníctvom zvlhčovania sa tak nevyskytujú problémy ako sú prašnosť prostredia, statická elektrina a vysýchanie slizníc.

Demineralizovaná voda
Spoľahlivosť a optimálna prevádzka klimatizácie s minimálnou údržbou vyžaduje použitie demineralizovanej vody. Túto možno vyrobiť prostredníctvom demineralizátorov (iónová výmena) alebo reverznou osmózou (membránová filtrácia).

Nenáročná údržba
Technológie na úpravu vody EUROWATER sú veľmi spoľahlivé a vyžadujú iba minimálnu údržbu. Okrem toho ponúkame servisné zmluvy a realizujeme preventívne prehliadky za účelom optimálnej prevádzky vašej technológie, čím možno veľmi rýchlo a účinne riešiť aj neobvyklé problémy.

 

Kompletná úpravovňa vody obsahujúca zmäkčovanie, reverznú osmózu, dávkovacie čerpadlá, UV sterilizátor, zásobnú a vyrovnávaciu nádrž, čerpadlá doplnkovej vody a elektrický rozvádzač s riadiacim panelom.

Čítajte viac

 

Odkazy