Oplachová voda

Výroba a recirkulácia oplachovej vody v podniku na výrobu izolovaných bezpečnostných skiel.

Komplexné výrobné procesy, vysoké rýchlosti produkcie a zdokonalené moderné výrobky kladú prísne požiadavky na kvalitu oplachovej vody. Častou ekonomickou výhodou je opakované použitie (recirkulácia) oplachovej vody.  Recirkulácia je výhodná hlavne v prípadoch, keď sa voda počas oplachu znečistí a tak pred jej vypustením do odpadu vyžaduje čistenie.

Široká škála produktov
Disponujeme vedomosťami, skúsenosťami a zariadeniami, ktoré potrebujete na návrh systému na úpravu oplachovej vody alebo modifikáciu jestvujúceho systému. Navyše, typická recirkulácia vody často vyžaduje použitie membránovej technológie a iónovej výmeny, filtrácie, dávkovania a UV sterilizácie.

Bohaté skúsenosti
Spoločnosť EUROWATER realizovala projekty s oplachovou vodou vo farmaceutike, biotechnologických výrobách, elektrotechnickom, sklárskom priemysle, priemysle spracovania plastu a galvanike. Takisto v oblastiach ako sú pivovary, nemocnice a laboratóriá má EUROWATER pre projekty s oplachovou vodou bohaté skúsenosti.

 

Čítajte viac

 

Odkazy