Obrázok ilustruje možný, všeobecný návrh úpravy vody pre parné kotly.
Existuje však množstvo rôznych možností a kombinácií, ktorých vhodný výber je pre každý prípad individuálny.

Čítajte viac

 

Odkazy