Kotlová voda - úprava vody pre parné kotly a vysokotlakové parné turbíny

Kotlová voda vhodnej kvality vyrobená správnou úpravou vody je kľúčovou podmienkou v úsilí dosiahnuť bezproblémovú a ekonomickú prevádzku kotlov a súčasne vysokú kvalitu pary. Nepríjemnosti súvisiace s vytváraním minerálnych usadenín, koróziou, častým a veľkým odluhom a vysokou spotrebou chemikálií vedú veľmi rýchlo k vážnym ekonomickým dôsledkom.

Individuálne požiadavky

EUROWATER má bohaté skúsenosti pri riešení problémov úpravy vody pre prevádzku parných kotlov. Riešenia optimalizujeme na základe individuálnych potrieb. Viac informácií získate na nasledovných odkazoch: zmäkčovanie, demineralizácia, odplynovanie, elektrodeionizácia (EDI) a dávkovanie.

Ekonomická prevádzka

Predĺžená životnosť energetických zariadení kotolne, znížené riziko korózie a redukovaná spotreba chemikálií zaručujú ekonomickú prevádzku. Prosíme, kontaktujte nás za účelom výpočtu odhadu prevádzkových nákladov a doby návratnosti vašej novej investície.

Dvojprechodová reverzná osmóza DPRO 02-16/12 s výkonom 2.5 m3/h.
Úprava doplnkovej vody pre vysokotlakovú parnú turbínu. Riešenie obsahuje demineralizačný systém UPCORE, odplynovač CO2 a mixed-bed. Nízke hodnoty vodivosti a obsahu SiO2.

Čítajte viac

 

Odkazy