Úprava vody pre kotly

Voda premenená na paru má vysokú tepelnú kapacitu a je základným prvkom v spracovateľskom priemysle, vo výrobe tepla pre diaľkové vykurovanie alebo pre parné vysokotlakové turbínové generátory elektriny v tepelných elektrárňach.

Kotlová voda vysokej kvality je dôležitá pre dlhú životnosť potrubí, kotlov a výmenníkov tepla a zároveň pre zaistenie vysokých výkonov a prevádzkovej spoľahlivosti. Optimálna úprava vody pre kotly predstavuje odstránenie nečistôt zo vstupnej vody, čím sa zníži: 

  • riziko korózie a teda opotrebenie kotla
  • intervaly odluhovania
  • energetické straty
  • spotreba chemikálií
  • tvorba nánosov

Technológia na úpravu vody pre kotly

Najlepšie ríešenie vychádza vždy z poznania individuálnych potrieb a kvality miestnej surovej vody vo vzťahu ku kvalite napájacej vody potrebnej pre použitie v kotli.

Čítajte viac o kotlovej vode pre osobitné priemyselné použitie a neváhajte nás kontaktovať v prípade, že sa potrebujete poradiť o úprave vody pre kotol tak, aby vyhovovala vašim požiadavkám.

Úprava vody pre priemyselné parné kotly

Optimálna úprava doplnkovej vody pre priemyselné parné kotly v normách EN 12953-10 a TRD 611.

Prejdite na stránku pre priemyselné parné kotly.

 


 

Úprava vody pre vysokotlakové parné turbíny

Optimálna úprava doplnkovej vody pre parné kotly teplární a elektrární v normách EN 12952-12, VGB S-010-00 a IAPWS TGD.

Prejdite na stránku pre vysokotlakové parné kotly.

 


 

Úprava vody pre kotly diaľkového vykurovania

Optimálna úprava doplnkovej vody pre kotly diaľkového vykurovania podľa odporúčaní Dánskej asociácie diaľkového vykurovania a noriem AGFW-Arbeitsblatt FW 510.

Prejdite na stránku pre kotly diaľkového vykurovania.

Čítajte viac

 

Odkazy