Chladiaca voda

Chladiace systémy možno rozdeliť na tri typy:

  • Prietokové systémy
  • Uzavreté cirkulačné systémy
  • Otvorené cirkulačné systémy

Najrozšírenejšie sú otvorené cirkulačné systémy obsahujúce chladiace veže alebo odparovacie kondenzátory. Vhodná úprava vody je najpotrebnejšia práve pre otvorené cirkulačné systémy. Úprava vody sa realizuje za účelom minimalizácie tvorby minerálnych usadenín, mechanického znečistenia, korózie a biologického oživenia.

Komplexné riešenia
Optimálne ošetrenie chladiacej vody je možné dosiahnuť riadeným odpúšťaním časti vody z okruhu (odluhom), zmäkčovaním, dealkalizáciou alebo demineralizáciou prídavnej vody, filtráciou časti obehovej vody a správnym dávkovaním stabilizátorov tvrdosti a inhibítorov korózie. EUROWATER vám v tejto súvislosti ponúkne úplné riešenie - dodávku zariadení a poradenstvo.

Optimálna hospodárnosť pevádzky
Správne ošetrenie chladiacej vody zabezpečuje optimálnu prevádzku a významne predlžuje životnosť zariadení chladiaceho systému. EUROWATER má bohaté skúsenosti s realizáciou spoľahlivých a bezpečných riešení na dosiahnutie hospodárnej prevádzky chladiacich systémov.

 

Bočná filtrácia s výkonom 250 m³/h prostredníctvom multimediálneho filtra vo farmaceutickej prevádzke.

Čítajte viac

 

Odkazy