Procesná voda

Procesná voda predstavuje spoločný názov pre vodu, ktorú nemožno klasifikovať ako pitnú a ktorá sa zvyčajne používa v spojení s technologickými prevádzkami a procesmi vo výrobných podnikoch, telpárňach a elektrárňach a inštitúciách. Procesná voda musí prejsť dôkladnejšou úpravou, napr. zmäkčovaním a demineralizáciou.

Priemyslná úprava vody

Pravdepodobne každý výrobok sa v istých fázach jeho výroby stretáva s vodou. Priemyselné použitie vody zahŕňa operácie ako výroba, spracovanie, umývanie, rozpúšťanie, chladenie, doprava výrobkov, priame použitie vody do výrobku alebo sanitačné účely v rámci výrobného podniku. Niektoré priemyselné odvetvia, ktoré vyžadujú veľké množstvá vody vyrábajú také komodity akými sú potraviny a nápoje, papier, chemikálie, ropné a petrochemické produkty alebo elementárne kovy a zliatiny. 

Voda pre komerčné účely 

Komerčná oblasť použitia vody je dôležitá, pretože bez nej by sa nemohli prevádzkovať reštaurácie, pizzérie a ďalšie jedálenské prevádzky. Okrem toho je komerčné využitie vody neodmysliteľne späté s jej dodávkou aj pre hotely, motely, úrady, väznice, armádne strediská a pod.

Skúsenosti a stabilita

Vďaka pevnému a širokému výrobnému programu, mnohoročným skúsenostiam a stabilite je spoločnosť EUROWATER spoľahlivým partnerom na realizáciu projektov v mnohých oblastiach a aplikáciách - tradičných i špeciálnych.

Zoznam je iba informačný, nie úplný. Pre ďalšie informácie v súvislosti s riešením pre vaše priemyselné potreby nás neváhajte kontaktovať.

 

Chladiaca voda

Potreba na úpravu vody je najvyššia pre chladiace veže a odparovacie kondenzátory. Vhodnou úpravou chladiacej vody možno predísť usadzovaniu minerálnych látok, korózii a biologickému oživeniu. Zároveň sa tak dosiahne dlhá životnosť vašich zariadení a rozumná hospodárnosť ich prevádzky.

 

Kotlová voda

Úpravovne vody EUROWATER pomáhajú minimalizovať problémy spojené s tvorbou usadenín, korózie, častých a veľkých odluhov a vysokej spotreby korekčných chemikálií v energetických systémoch. Naše úpravovne vody zaručujú dlhú životnosť vašich technológií a lepšiu hospodárnosť ich prevádzky. 

 

Oplachová voda

Oplachovú vodu používajú výrobné podniky v rôznych priemyselných odvetviach. EUROWATER disponuje bohatými skúsenosťami s realizáciou projektov úpravy vody pre výrobu bezpečnostných izolovaných skiel, potravín, mikroelektroniky, povrchových úprav a pod. 

 

Procesná voda

Voda z vodární, ktorá sa používa priamo na výrobu produktov, často vyžaduje ďalšiu úpravu za účelom dosiahnutia požadovanej kvality, trvanlivosti a vzhľadu výrobkov. EUROWATER dodáva kompletné riešenia na úpravu procesnej vody pre takmer všetky odvetvia podnikania.

 

Voda pre zvlhčovanie

Veľké rozdiely vo vlhkosti spôsobujú poškodenie materiálov a objektov a suchý vzduch negatívne ovplyvňuje vlastné pohodlie. Tomuto možno predísť zvýšením vlhkosti prostredníctvom pridávania vodnej pary do vzduchu.  

 

Voda vykurovacieho systému

Najčastejšími problémami vykurovacích sytémov sú korózia, netesnosti a biologické oživenie. Tieto problémy spôsobujú vo vode rozpustený kyslík, minerálne soli a prítomnosť mechanických nečistôt. Správna úprava vody zaručí bezproblémovú a ekonomicky hospodárnu prevádzku vykurovacích systémov.

Čítajte viac

 

Odkazy