Textilný priemysel

Množstvo technologických procesov v textilnom priemysle vyžaduje použitie vody. Napríklad, voda sa používa na napájanie kotlov, zvlhčovanie a pranie, či oplachy, ktoré sa využívajú pri úprave textílií.

Použitie vody v mokrých procesoch

Oplachová alebo pracia voda sa používa v mokrých procesoch, napríklad pri predúprave, farbení, potlači a ďalších úpravách textílií. Počas predúpravy sa z textílií vyperú nežiadúce látky, ktoré tam boli pridané v predošlých postupoch ich spracovania. Pri farbení a potlači textílií by sa mala použiť mäkká voda za účelom dosiahnutia čo najlepšieho výsledku. Nakoniec sa vyperú nadbytočné prostriedky použité pri procese farbenia a potlače.  

Minimalizácia dopadu na životné prostredie

Okrem iných, je cieľom úpravy vody takisto minimalizovať dopad na životné prostredie v zmysle obmedzenia používania chemikálií, environmentálne nebezpečných látok a znižovania množstva vypúšťanej odpadovej vody.

Textilný priemysel je veľkým spotrebiteľom vody. Vhodná úprava vody je teda za účelom dosiahnutia dobrých výsledkov pre finálne výrobky, samotný proces, životné prostredie a hospodárnosť mimoriadne dôležitá.

Čítajte viac

 

Odkazy