Teplárne a elektrárne

Úprava prídavnej vody pre kotol na výrobu pary pre vysokotlakovú turbínu. Kvalita vody je v súlade so štandardmi na prevádzku kotlov vyrábajúcich paru pre pohon vysokotlakových turbín s prevádzkovými tlakmi viac ako 68 bar.

Úprava vody pre verejné teplárne je jednou z kľúčových záležitostí v oblasti pôsobenia spoločnosti Eurowater. Správna úprava vody zabezpečí bezproblémovú a hospodárnu prevádzku. Požiadavky zahŕňajú úpravu prídavnej vody pre kotly v kombinovaných teplárňach a elektrárňach a zároveň úpravu prídavnej a cirkulačnej vody pre systémy diaľkového vykurovania.

Návrh
Rozumný výber technológie na úpravu vody vyžaduje znalosť mnohých parametrov, ktoré sú odlišné od prípadu k prípadu. Na základe známych hodnôt týchto parametrov vám potom skúsení odborníci Eurowater pomôžu pri výbere vhodnej úpravovne vody a zároveň vám poskytnú informácie o očakávaných prevádzkových nákladoch.

Medzinárodné skúsenosti
Spoločnosť EUROWATER dodáva a realizuje technológie na úpravu vody pre teplárne a elektrárne po celom svete. Ponúkame vám poradenstvo a inštaláciu zariadení na vysokej technologickej úrovni včítane PLC riadenia. 

Čítajte viac

 

 

Odkazy