Strojársky priemysel

Závody so strojárskou výrobou kladú množstvo požiadaviek na úpravu vody: Kotlová voda, oplachová voda, chladiaca voda, voda pre klimatizácie a špeciálne požiadavky charakteristické pre tento priemysel ako je voda pre zmesi obrábacích olejových emulzií.

Demineralizovaná voda
Veľa dodávateľov obrábacích chladiacich emulzií odporúča alebo predpisuje na prípravu zmesí demineralizovanú vodu. Spoločnosť EUROWATER je v tejto oblasti špecialistom a dodala pre tieto aplikácie ako klasické iónmeničové zariadenia tak i reverzné osmózy.

Menšie zaťaženie prostredia
Výhod použitia demineralizovanej vody je veľa. Poskytuje lepšie chladenie a mazanie, dlhšiu životnosť obrábacích nástrojov a obrábacích médií, minimalizáciu bakteriálneho rastu a korózie ako aj nižšie zaťaženie životného prostredia.
 

Inštalácia s nanofiltráciou s celkovým výkonom 88 m³/h. Surová voda je povrchová a má vysoký obsah organických látok. Upravená voda sa používa ako chladiaca a procesná voda pri výrobe rezných nástrojov.

Čítajte viac

 

Odkazy