Sklársky priemysel

Úprava vody pre oplachové linky skla

Kontinuálny vývoj nových typov skla a oplachových procesov kladie prísne nároky na úpravu vody. V závislosti od charakteru výroby sa kladú požiadavky na hodnotu pH a obsah minerálnych látok v oplachovej vode. Okrem toho je potrebné odstrániť mechanické nečistoty a udržiavať čo najnižší obsah mikroorganizmov a organických látok vo vode. 

Doplnková voda a cirkulácia vody

Demineralizovanú doplnkovú vodu možno vyrobiť buď pomocou iónovej výmeny alebo reverznou osmózou. Riešenia prispôsobíme vašim individuálnym požiadavkám.

Vzhľadom k vysokej spotrebe vody a vysokej cene vody je výhodou využiť technologické zariadenia na recirkuláciu oplachovej vody.

Úpravovňa vody pre recykláciu oplachovej vody obsahujúca zmäkčovanie, reverznú osmózu, tlakové filtre, rukávové filtre a filtre s aktívnym uhlím.

V závislosti od projektu obsahuje recirkulačná stanica filter s filtračným sáčkom, filter s aktívnym uhlím, pieskový filter a UV sterilizátor.

Medzinárodné skúsenosti

V úzkej spolupráci s dodávateľmi a výrobcami liniek na výrobu izolovaných skiel nasleduje spoločnosť EUROWATER vývoj v oblasti výroby skla. Hlavne prostredníctvom dcérskych spoločností v Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Poľsku, Čechách a na Slovensku sme získali bohaté skúsenosti pri úprave vody na oplachy skla. Sme pripravení splniť akékoľvek požiadavky na kvalitu a množstvo vody pre aplikácie v sklárskom priemysle.

Kompaktná úpravovňa vody špeciálne navrhnutá pre sklársky priemysel - zabezpečuje požiadavky na úpravu prídavnej vody a recirkuláciu oplachovej vody. PLC riadiaci systém.

Čítajte viac

 

Odkazy