Demineralizovaná oplachová voda pre predúpravu povrchov

Ochrana proti korózii, optimálna adhézia náteru, perfektný vzhľad a trvácne povrchy. Účelom systému predúpravy je zaistiť niektoré alebo všetky tieto faktory a rozhodujúca je pri tom správna kvalita oplachovej vody.
 

Kvalita vody je kľúčová

Systém predúpravy uskutočňuje čistenie, oplachovanie a prípravu povrchu produktu. Pre povrch produktu je pred samotnými procesmi nanášania ochranných vrstiev a náterov mimoriadne dôležité, aby bol dôkladne zbavený od nečistôt, olejov a kontaminantov. Existuje mnoho ako technických tak i kozmetických dôvodov pre povrchovú úpravu pred práškovým lakovaním, kvapalnými nátermi alebo galvanickým pokovovaním. Medzi najdôležitejšie patria ochrana pred koróziou, optimálne adhézne vlastnosti náteru, perfektný vzhľad a trvácnosť povrchov a rozhodujúca je pri tom správna kvalita oplachovej vody.

Úprava vody navrhnutá pre priemysel povrchových úprav

Spoločnosť EUROWATER má svoje vlastné inžinierske a návrhové oddelenie ako aj výrobný závod. Táto jedinečná zostava poskytuje agilný vývojový proces, ktorý nám umožňuje sledovať pokrok v priemysle povrchových úprav a ponúka koncepcie a riešenia zamerané na špeciálne aplikácie. EUROWATER ponúka široký a kompletný výrobný program zariadení na úpravu vody založený na štandardizovanom modulárnom systéme. Jednotlivé zariadenia možno individuálne kombinovať a rozširovať podľa požiadaviek projektu. Taktiež vieme ľahko prispôsobiť moduly pre individuálne požiadavky zákazníka.

Demi voda pre oplachové sekcie pri predúprave povrchov zliatinových kolies. Správne navrhnutá úprava recirkulačnej vody znižuje nároky na čerstvú vodu ako aj požiadavky na úpravu odpadovej vody.
 

Vaše výhody

Komplexné riešenie od EUROWATER poskytuje:

  • Vysokú kvalitu úpravy povrchu vašich kovových alebo plastových výrobkov.
  • Bezporuchovú prevádzku na základe bohatých a dlhodobých skúseností.
  • Nízku spotrebu vody s recirkuláciou oplachovej vody.
  • Diely a kompoenenty bez prítomnosti látok zhoršujúcich procesy povrchovej úpravy, vrátane silikónu.
  • Jednoduchú inštaláciu prostredníctvom na ráme predinštalovaných komponentov, elektrických rozvodov a kompletnú dokumentáciu.
  • Širokú paletu popredajných služieb.

Stiahnite si 8 stranový prospekt o demineralizovanej oplachovej vode pre predúpravu povrchov

Prospekt: Stiahnite si prospekt o demineralizovanej vode pre predúpravu povrchov.

Čítajte viac

 

Odkazy