Priemysel povrchových úprav

Povrchová úprava výrobkov sa normálne uskutočňuje z estetických i technických dôvodov. V minulosti sa hojne uplatňovali galvanizačné techniky (pokovovanie), avšak v posledných rokoch vzrastá množstvo lakovaných a striekaných farebných výrobkov. Toto sa uskutočnilo spolu s kvalitnejšou predúpravou povrchov výrobkov ako fosfátovanie a chromátovanie, ktoré poskytujú optimálnu ochranu proti korózii. Obe spomínané technológie - galvanizácia i farbenie - vyžadujú kvalitnú predúpravu procesnej vody.

Pevný výrobný program
Spoločnosť EUROWATER disponuje pre riešenie požiadaviek v oblasti povrchových úprav pevným výrobným programom v úprave vody iónovou výmenou a membránovými technológiami. Okrem toho ponúkame filtre a selektívne iónmeniče na odstraňovanie kovov z odpadových vôd. Obsah jednotlivých kovových prvkov tak možno redukovať na koncentrácie nižšie ako 0.1 mg/l.

Odstraňovanie ťažkých kovov prostredníctvom filtrácie v multimediálnom filtri a selektívnom iónmeniči vo výrobnom podniku so zameraním na oblasť mikroelektroniky.

Kvalitná výroba a nižšie náklady
Kvalitná úprava vody podporuje bezproblémovú výrobu, perfektne upravené povrchy a dlhú životnosť výrobkov. Ťažké kovy a chemikálie sú nežiadúcimi zložkami v odpadových vodách. Aplikáciou technológií EUROWATER ušetríte náklady na obe vody, chemikálie a odpadovú vodu.

Čítajte viac

 

Odkazy