Potravinársky priemysel

Bitúnky, mliekarne, potravinárske závody, proteínové prevádzky, pekárne a výrobcovia nealkoholických nápojov, liehovín a likérov, všetci potrebujú procesnú vodu vysokej kvality.

Chladiaca voda, oplachová voda a výroba pary sú ďalšími príkladmi požiadaviek v rámci tohto druhu podnikania, kde je nevyhnutná ďalšia úprava vody v jednom alebo viacerých stupňoch.

Jedinečné riešenia

Ponúkame konzultácie v zmysle návrhu a realizácie riešení, výberu materiálov, riadenia, dokumentácie a serevisných zmlúv prispôsobených presne vašim predstavám.

Nezávadnosť potravín

Správna úprava vody prispieva k nezávadnosti potravín a tým k zdravotnému stavu spoločnosti ako celku.

 

Čítajte viac

 

Odkazy