Poľnohospodárstvo a záhradníctvo

Technológia so štyrmi tlakovými filtrami na filtráciu podzemnej vody. Voda sa používa na zavlažovanie skleníka.

Pitná voda pre ľudí a zvieratá, práčovne odevov, čistenie dojacich zariadení, zvlhčovanie vzduchu v ošíparňach ako aj zavlažovanie v skleníkoch - požiadaviek na vodu je veľa a takisto na jej kvalitu. Malý prospech pre ľudí, rastliny a zvieratá, odevy s fľakmi a sanitárne zariadenie so škvrnami ako aj upchaté potrubia a trysky sú typickými príznakmi toho, že voda nie je takej kvality ako by mohla a mala byť.

Analýza vody

Analýza vody a požiadavky na výkon tvoria základ pre výber optimálneho riešenia. Analýzu vody možno uskutočniť externou organizáciou alebo v našom vlastnom laboratóriu. Tlaková filtrácia, zmäkčovanie a demineralizácia sú najčastejším riešením pre túto oblasť podnikania.

Účelné investície

Široký výrobný program Eurowater umožňuje realizovať výhodné investície. Kompaktný modulárny design výrobkov poskytuje individuálnu kombináciu nízkych nákladov a optimálneho riešenia na presné splnenie vašich potrieb.

Čítajte viac

 

Odkazy