Obrázok ilustruje možný, všeobecný návrh úpravy vody pre nemocnice.
Existuje však množstvo rôznych možností a kombinácií, ktorých vhodný výber je pre každý prípad indiviuálny.

 

Čítajte viac

 

 

Odkazy