Nemocnice a laboratóriá

Dvojprechodová reverzná osmóza s výkonom 0.5 m³/h.

Nemocnice, laboratóriá a farmácie sú veľkými odberateľmi zariadení na úpravu vody. Tieto prevádzky vyžadujú vysokú čistotu vody pre autoklávy, destilačné zariadenia, optické snímače, ultrazvukové prístroje, titrácie a špeciálne analýzy, laboratórne umývačky a umývačky nemocničného materiálu, farmaceutické výroby, zubnú techniku, dialýzy a mnoho ďalších aplikácií.

Taktiež je dôležitá vhodná úprava vody aj pre druhotné účely ako sú voda pre kotolňu a kuchynské a stravovacie zariadenia.

Množstvo požiadaviek - niekoľko riešení
Spoločnosť EUROWATER dodala a realizovala množstvo úpravovní vody v projektoch pre sektor zdravotníctva a dnes využíva naše spoľahlivé komplexné riešenia už veľa nemocníc po celej Európe. Dvojprechodové jednotky reverznej osmózy sú novým žiadaným produktom, pretože sa dvojnásobne zabezpečí kvalita upravenej vody.

Referencie
V náväznosti na naše inštalácie v nemocniciach a laboratóriách obsahuje referenčný zoznam aj množstvo najznámejších výrobcov liečiv. Dvojprechodové jednotky reverznej osmózy spĺňajú súčasne požiadavky európskych i amerických štandardov na čistú vodu pre farmaceutiku.

Čítajte viac

 

 

Odkazy