Laboratóriá

Laboratóriá požadujú vodu vysokej kvality pre umývanie skla, analýzy, autoklávy, vodné kúpele.

Návrh a realizácia úpravy vody pre laboratóriá predpokladá perfektné znalosti a poznanie účelov použitia vody v laboratóriách, pretože pre rôzne potreby je potrebné zabezpečiť rozdielnu kvalitu upravenej vody. V princípe sa používa výhradne demineralizovaná voda. Vo všeobecnosti, výber zariadení na úpravu vody závisí od farmaceutických požiadaviek a takisto od požiadaviek na vaidáciu a dokumentáciu. Najčastejšími parametrami kvality vody sú: požadovaná vodivosť (µS/cm), obsah organických látok a obsah mikroorganizmov.

Procesná voda pre laboratóriá sa klasifikuje nasledovne: 
  • Voda pre bežné účely (ASTM typ 3, umývanie skla, umývačky laboratórnych pomôcok, analýzy, autoklávy)
  • Voda pre špeciálne laboratórne použitie (ASTM typ 2, analýzy, umývačky laboratórnych pomôcok)
  • Ultračistá voda pre analýzy a testy (ASTM typ 1, analýzy, pilotné a poloprevádzkové projekty)

Spoločnosť EUROWATER ponúka na výrobu vysoko čistej demineralizovanej vody s vodivosťou nižšou ako
0.1 µS/cm iónovýmenné systémy SILEX a EUREX. Pre užívateľov optimalizované iónovýmenné zariadenia sa regenerujú v miestnych stretiskách EUROWATER namiesto priamo na mieste ich použitia. Tieto systémy sú cenovo veľmi dostupnou alternatívou oproti nákupu balenej demineralizovanej vody.

Vysoko čistá demineralizovaná voda s nízkym obsahom organických látok a mikroorganizmov pre vysokú potrebu vody

Pre laboratóriá s vysokou spotrebou vody ponúka spoločnosť EUROWATER kompletnú úpravňu vody pozostávajúcu zo zmäkčovania, dvojprechodovej reverznej osmózy (DPRO), EDI (elektrodeionizácie), dočisťovacieho zariadenia so špeciálnym iónmeničom pre ultra čistú vodu, UV dezinfekcie a sterilnej filtrácie. Pre zabezpečenie kvalitatívnych požiadaviek tohto typu laboratórnej vody, musí byť potrubný rozvodný systém riešený ako cirkulačný a nesmie obsahovať miesta s pomalým prúdením alebo stojacou vodou. Dvojprechodová reverzná osmóza zabezpečuje dvojitú ochranu pred penetráciou mikróbov a baktérií, ako to vyžaduje US pharmacopoeia. Výsledkom je významne vyššia kvalita vody, bežne v rozsahu 1-3 µS/cm. Kapacita ďalej zaradeného dočisťovacieho zariadenia sa tak následne podstatne zvýši a bude pracovať efektívnjšie. Vodivossť laboratórnej vody možno v takejto technológii znížiť až na približne 0.055 µS/cm alebo 18 MΩ.cm.

Vysoko čistá demineralizovaná voda pre laboratóriá s nižšou potrebou vody

Pre laboratóriá s vysokou spotrebou vody ponúka spoločnosť EUROWATER kompletnú úpravňu vody pozostávajúcu zo zmäkčovania, dvojprechodovej reverznej osmózy (DPRO), EDI (elektrodeionizácie), dočisťovacieho zariadenia so špeciálnym iónmeničom pre ultra čistú vodu, UV dezinfekcie a sterilnej filtrácie. Pre zabezpečenie kvalitatívnych požiadaviek tohto typu laboratórnej vody, musí byť potrubný rozvodný systém riešený ako cirkulačný a nesmie obsahovať miesta s pomalým prúdením alebo stojacou vodou. Dvojprechodová reverzná osmóza zabezpečuje dvojitú ochranu pred penetráciou mikróbov a baktérií, ako to vyžaduje US pharmacopoeia. Výsledkom je významne vyššia kvalita vody, bežne v rozsahu 1-3 µS/cm. Kapacita ďalej zaradeného dočisťovacieho zariadenia sa tak následne podstatne zvýši a bude pracovať efektívnjšie. Vodivossť laboratórnej vody možno v takejto technológii znížiť až na približne 0.055 µS/cm alebo 18 MΩ.cm.

Potrubné systémy

Spoločnosť EUROWATER ponúka realizáciu potrubných systémov vo všetkých známych štadardných materiáloch (PVC, PP, PVDF, AISI 316L nerezová oceľ). Aj z týchto dôvodov sme preto shopní splniť požiadavky väčšiny laboratórií.

Validácia

Všetky úpravne vody spoločnostil EUROWATER sa dodávajú so štandardným programom validácie a štandardnou dokumentáciou. Avšak, zabezpečíme pre vás dokumentáciu v zmysle vašich požiadaviek.

Skúsenosti

Spoločnosť EUROWATER získala bohaté skúsenosti v oblasti úpravy vody pre laboratóriá a preto vám môžme poskytnúť kompletné riešenia presne podľa vašich požiadaviek. Naši skúsení obchodníci vám poskytnú konzultácie, návrh riešení, dokumentáciu a zároveň zabezpečia inštaláciu technológie.

Čítajte viac

 

Odkazy