Farmaceutický priemysel

Voda sa vo farmaceutickom priemysle uplatňuje priamo ako súčasť samotných produktov, pri výrobných procesoch a takisto purifikáciách a čistiacich operáciách. Požiadavky na kvalitu vody sú teda veľmi vysoké.

Voda sa vo farmaceutickom priemysle uplatňuje priamo ako súčasť samotných produktov, pri výrobných procesoch a takisto purifikáciách a čistiacich operáciách. Všestranné použitie kladie náročné požiadavky na jej kvalitu. Bežná voda nemá dostatočnú kvalitu, pretože často obsahuje rozpustené soli, organické látky, mechanické častice a mikroorganizmy, čo znečisťuje alebo dokonca narúša výrobky a procesy. Procesná voda pre farmaceutické účely musí mať vysokú kvalitu a zároveň spĺňať predpísané požiadavky podľa príslušných noriem, čo upresňuje rozsah výberu zariadení na úpravu vody.

EUROWATER sleduje a udržiava tesný kontakt s pokrokom v špecifických potrebách farmaceutického priemyslu. Zameriavame sa na to, aby sme našim zákazníkom poskytovali profesionálne poradenstvo a osobnú komunkáciu za účelom správneho výberu technológií na úpravu vody.

Zmäkčená a deminerealizovaná voda sa často používajú v mnohých procesoch na dosiahnutie stabilnej kvality výsledných produktov a zjednodušenie ich záverečnej validácie.

Cielená úprava vody

Soli, mechanické častice, organické a humínové látky a mikroorganizmy sa odstraňujú prostredníctvom membránovej filtrácie. Ako ďalšiu ochranu pred mikroorganizmami možno uplatniť UV dezinfekciu a sterilnú filtráciu.

Potrubné systémy

Farmaceutický priemysel kladie vysoké nároky na zariadenia a príslušenstvo potrubných systémov pre rozvody priemyselnej procesnej vody. Vhodná konštrukcia je kľúčovým faktorom dosiahnutia požadovanej kvality konečných produktov. Inžinierske vývojové centrá navrhujú najlepšie možné riešenia. Výber materiálov zohľadňuje ciele aplikácií a požiadavky zákazníkov na výsledný produkt. EUROWATER ponúka široký rozsah potrubných systémov v štandardných materiáloch (PP, PP-N, PVDF, nerezová oceľ AISI 316). Použitie materiálov prispôsobíme v rámci možností požiadavkám zákazníka.

Validácia

Všetky technológie na úpravu vody od EUROWATER sa dodávajú so štandardným validačným programom a dokumentáciou. Dokumentáciu možno individuálne prispôsobiť potrebám zakazníka.

Zákaznícke riešenia a optimálna hospodárnosť

Spoločnosť EUROWATER je dodávateľom kompletných riešení na úpravu vody pre farmaceutický priemysel. Naši skúsení inžinieri vám pomôžu navrhnúť a realizovať optimálnu technológiu na úpravu vody, ktorá vychádza z požiadaviek použitia produktu, využiteľnej životnosti zariadení, hospodárnosti ich prevádzky a zohľadnenia vplyvu na životné prostredie. Správna úprava vody prispieva k dosiahnutiu optimálnej kvality a vzhľadu vašich výrobkov.

Čítajte viac

 

Odkazy