Elektronický priemysel

Je dávno známym faktom, že voda je vodičom elektrického prúdu, čo takisto platí aj pre pitnú vodu. Účinnou a vhodnou úpravou vody sa dá redukovať jej vodivosť až na cca 0.055 mikroS/cm (S, Siemens).  Toto je teoreticky najnižšia hodnota, ktorú možno dosiahnuť. Pri výrobe elektronických súčiastok je nevyhnutné použiť kvalitnú vodu veľmi vysokej čistoty.

Prispôsobenie sa požiadavkám
Spoločnosť EUROWATER vyvinula koncepcie pre projekty v rámci elektrotechnického priemyslu. Riešenia sú prispôsobené individuálnym požiadavkám jednotlivých zákazníkov. S prihliadnutím k požiadavkám na výber materiálov zariadení a potrubných systémov splníme prísne kritériá tejto časti priemyslu.

Know-how
Nadobudli sme značnú kvalifikáciu v dodávkach a realizácii úpravní vody pre výrobu polovodičov, optických vláken, čipov, dosiek plošných spojov a iných elektronických produktov. EUROWTER patrí v tejto oblasti medzi významné spoločnosti s praktickými skúsenosťami. 

Riešenie pre procesnú vodu: Časť potrubného sytému je realizovaná v PP-n. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči určitým dezinfekčným látkam a chemikáliám. Spoje boli zvárané technológiou BCF, čím sa eliminovalo riziko rastu mikroorganizmov.

Čítajte viac

 

Odkazy