Vodárne

Tlakové filtračné jednotky EUROWATER sú hlavnou súčasťou našich riešení na úpravu vody. V súčasnosti prevádzkujeme v oblasti dodávok a zásobovania vody viac ako 2 500 technológií, ktoré sú servisne podporené vyše 300 servisnými zmluvami. Sme presvedčení, že toto je odrazom našich skúseností a úrovne ponúkanej kvality.

Prečo úprava surovej vody?

Surová voda, ktorá sa čerpá z vŕtaných studní, vo väčšine prípadov obsahuje málo rozpusteného kyslíka. Na druhej strane, obsahuje významné množstvo oxidu uhličitého (CO2). Často tiež obsahuje vysoké množstvá rozpusteného železa a mangánu. 

Kvalita surovej vody zároveň určuje náročnosť a rozsah technológie na jej úpravu. EUROWATER ponúka komplexné riešenia.

Súkromná vodáreň s výkonom upravenej vody 2x 35 m³/h. Riešenie obsahauje tlakové filtre, prevzdušňovanie, odplynovač a pracie čerpadlá na spätný preplach, dopravné čerpadlá s frekvenčným meničom a kompletnú riadiacu jednotku.
 

Vodáreň EUROWATER

Príklad riešenia vodárne EUROWATER na úpravu podzemnej vody je zobrazený a opísaný nižšie. 

1) Surová voda

Po vyčerpaní podzemnej vody zo studne sa surová voda privádza priamo do tlakových filtrov

2) Oxidácia a filtrácia

Oxidácia a filtrácia prebiehajú v tlakovom filtri, pričom sa voda prevzdušňuje za účelom zvýšenia obsahu rozpusteného kyslíka potrebného na úspešný priebeh oxidačných reakcií.

2A) Tlakový filter

Tlakové filtre sa navrhujú na základe kvality surovej vody a ich náplň sa skladá individuálne podľa potreby neutralizácie agresívneho oxidu uhličitého a odstraňovania železa, mangánu, amónnych látok a mechanických nečistôt.

2B) Dúchadlo a pracie čerpadlo na spätný preplach

Látky, ktoré sa počas prevádzky zachytia v náplni filtra sa uvoľnia a odstránia spätným preplachom. Interval, intenzita a trvanie periodického prania sa nastavia podľa potreby.

2C) Prevzdušňovacie zariadenie

Prevzdušňovacie zariadenie sa skladá z kompresora a vzduchového riadiaceho systému.

3) Zásobník upravenej vody

Po oxidácii a filtrácii sa pitná voda pred jej následnou distribúciou k zákazníkom akumuluje v zásobníku upravenej vody.

4) Distribúcia

Distribúciu pitnej vody zabezpečujú dopravné čerpadlá s frekvenčným riadením.

5) Riadenie (SRO/PLC)

Celý proces úpravy vody je riadený, ovládaný a monitorovaný centrálne z automatického riadiaceho systému.

Čítajte viac

 

Odkazy